Steun ons!

Draagt u Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van ondersteuning enorm blij.

Word Humanitas-lid

Door lid te worden van Humanitas Afdeling Smallingerland-Opsterland steunt u onze vrijwilligers en mag u, als u dat wilt, actief meepraten en denken over de vereniging en haar activiteiten.

Leden betalen € 35 per jaar en ontvangen het magazine Van Mens tot Mens. Daarin vertellen vrijwilligers over hun werk, zodat u helemaal op de hoogte blijft van Humanitas en haar activiteiten. En vooral: zodat u zèlf kunt zien wat er met uw geld gedaan wordt.

U kunt hier zich online aanmelden door een formulier in te vullen. Zet u dan in het vak 'Opmerkingen' dat u lid wilt worden van de Afdeling Smallingerland-Opsterland

Een eenmalige donatie aan Humanitas

Wilt u Humanitas ondersteunen met een eenmalige gift? Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Er zijn drie manieren om een donatie te doen. 

  1. U kunt ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
    NL51 RABO 0344 7590 59 t.n.v. Humanitas Smallingerland-Opsterland, onder vermelding van 'Eenmalige donatie aan Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland'.

  2. Natuurlijk kunt u ons ook machtigen om het bedrag van uw rekening af te schrijven. Vul daarvoor online een formulier in en vermeld in het vak 'Geef aan' dat u een eenmalige donatie aan de afdeling Smallingerland-Opsterland doet.

Humanitas in uw testament opnemen

Met uw nalatenschap kunt u bijdragen aan het betekenisvolle werk van Humanitas. Lees hier hoe u dat kunt regelen. En hoe eenvoudig dat is.

Fiscaal aantrekkelijk schenken aan Humanitas

Een fiscaal aantrekkelijke manier om Humanitas te steunen,  is periodiek schenken met een notariële akte. Met een periodieke schenking is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Sinds januari 2008 kan dit alleen als de instelling, waar u een schenking aan doet, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Humanitas heeft deze ANBI-status.