Smallingerland - Opsterland

2 bestuursleden

Over Humanitas:

a. Humanitas is in deze gemeenten een vrijwilligersorganisatie.

b. Humanitas heeft ca. 120 vrijwillige medewerkers, die in verschillende werkgroepen actief zijn.  c. Er worden zes projecten aangeboden: thuisadministratie, taalstimulering, eetcafé Het Druifje, even iemand helpen, kindervakantieweken en Sinterklaasactie.

d. Er zijn zes bestuursleden. Er zijn op dit moment twee vacatures voor algemeen bestuurslid.

e. Ieder bestuurslid onderhoudt contact met een werkgroep die een activiteit verzorgt. De werkgroepen en activiteiten worden geleid door (vrijwillige) coördinatoren.

f. Het bestuur vergadert maximaal tien keer per jaar in Drachten.

g. Meer informatie staat op onze site: www.humanitas.nl. Zoeken op woonplaats binnen Smallingerland of Opsterland.

Van een bestuurslid wordt gevraagd

a. Affiniteit met de hulpverlening aan mensen die het even niet alleen redden.

b. Acceptatie van de kernwaarden van Humanitas:

  • een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en het samenleven met anderen
  • herstel van de regie over het eigen leven voor mensen die het tijdelijk zijn kwijtgeraakt (zelfredzaamheid)
  • vraaggericht aanbod op de gebieden zorg en welzijn

c. Liefst enige ervaring in het bestuurlijk werken.

d. Oplossingsgericht zijn.

e. Bereid om in een team te werken.

f. Meer informatie over de functies binnen Humanitas kunt u lezen in de notitie “posities en verantwoordelijkheden binnen Humanitas Smallingerland-Opsterland”. Desgevraagd wordt deze notitie aan u verzonden per e-mail.

Humanitas biedt

a. Een positief wekklimaat. Dit is essentieel binnen de organisatiecultuur van een vrijwilligersorganisatie.

b. Vergoeding van gemaakte onkosten.

Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Jan Frieswijk (voorzitter). Ook bij hem kunt u laten weten of u belangstelling heeft voor deze vacature.

U kunt reageren per e-mail: janfrieswijk@hetnet.nl

Terug naar overzicht