Bestuurslid

In ons bestuur bestaat een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Het bestuur van onze afdeling is (formeel) verantwoordelijk voor de vele activiteiten van de afdeling met 140 vrijwilligers en is vooral voorwaardenscheppend bezig: de vrijwilligers moeten immers onder optimale omstandigheden hun werk kunnen doen.

Het bestuur vergadert 8 x per jaar. Daarnaast zijn er nog twee vergaderingen per jaar met de coƶrdinatoren van de verschillende activiteiten.

Een bestuurslid onderhoudt ook de contacten met een werkgroep die de activiteiten verricht.

Het functioneren van het bestuur kan het beste weergegeven worden met de volgende trefwoorden: groot onderling vertrouwen, enthousiast, niet bureaucratisch, slagvaardig, deskundig en efficiƫnt.

Nadere informatie en aanmeldingen bij Jan Frieswijk (voorzitter).

T: 06 51 96 49 31 of E: janfrieswijk@hetnet.n

Terug naar overzicht