Smallingerland - Opsterland

Vacature vrijwillige coördinator Taalstimulering

Vacature vrijwillige coördinator Taalstimulering 

Als coördinator Taalstimulering ben je de spil tussen de gezinnen die deelnemen aan de activiteit en de vrijwilligers die de gezinnen ondersteunen. Je doet de intake van nieuwe gezinnen en vrijwilligers en zorgt voor de koppelingen. Gedurende het traject begeleid je de vrijwilligers door persoonlijk contact en door het organiseren van bijeenkomsten voor de vrijwilligers. Je werkt samen met een andere coördinator en samen zijn jullie verantwoordelijk voor het begeleiden van de vrijwilligers en gezinnen. 

Taken: 

- Aansturen, coachen en begeleiden van de vrijwilligers van de werkgroep Taalstimulering 
- Organiseren van groepsbijeenkomsten voor de vrijwilligers 
- Bezoeken van gezinnen voor intake en voorlichting waarbij je de hulpvraag formuleert en de motivatie van het gezin in kaart brengt
- Bezoeken van vrijwilligers voor intake en voorlichting waarbij je samen met de vrijwilliger de aanmeldprocedure bespreekt
- Je registreert de gegevens van de vrijwilligers en de gezinnen via het registratiesysteem 
- Je houdt het registratiesysteem up to date 
- Je zorgt voor de koppeling tussen vrijwilliger en gezin 
- Je evalueert regelmatig met de vrijwilliger over de voorgang van de ondersteuning 
- Je bewaakt de gang van zaken tijdens het werkgroepoverleg
- Je neemt 3-5 keer per jaar deel aan het werkgroepoverleg
- Je neemt 2 keer per jaar deel aan het coördinatorenoverleg 
- Je onderhoudt de contacten met het netwerk 

Functie eisen: 

- Affiniteit met waarden en visie van Humanitas 
- Kennis van en affiniteit met de doelgroep kinderen
- Organisatorische kwaliteiten 
- Goed kunnen luisteren, coachende vaardigheden, mensen kunnen enthousiasmeren en binden, kunnen omgaan met feedback 
- Problemen kunnen signaleren en kunnen doorverwijzen 
- Goede kennis van de sociale kaart 
- Zowel in team als zelfstandig kunnen werken 

Werktijden: 

De werktijden zijn flexibel en in overleg, ongeveer 8 uur per week.
Je bent minimaal 1 jaar beschikbaar. 

Interesse? 

We nodigen je graag uit om je c.v naar ons te sturen met je motivatie. In een persoonlijk gesprek kijken we samen of het werk bij je past. Je kunt je c.v. en motivatie mailen naar  het bestuur. 

Mailadres: smallingerland-opsterland@humanitas.nl 
Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur: 06-15437098 

Terug naar overzicht