Smallingerland - Opsterland

Vacature vrijwilligers 'even iemand helpen'

In het voorjaar van 2017 gaat de nieuwe activiteit “even iemand helpen” van start. Deze activiteit richt zich op mensen die door een verstandelijke, lichamelijke, geestelijke of sociale beperking  tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. De ondersteuning  is erop gericht dat mensen de regie over hun eigen leven weer hernemen. Eventueel met behulp van een netwerk in de familie of de buurt. Als het niet anders kan zullen mensen toe geleid moeten worden naar vromen van professionele hulp. Op de website staat meer informatie over deze activiteit.

De vrijwilligers komen een paar maal per jaar bijeen voor onderlinge ervaringsuitwisseling en  bijscholing. De activiteiten worden geleid door vrijwillige coördinatoren.  Zij bezoeken  de potentiële deelnemer en beoordelen of  ingegaan kan worden op de hulpvraag. Indien dit het geval brengen zij een koppeling tot stand met een de vrijwilligers.

Van de vrijwilligers wordt gevraagd dat:

  • Zij bereid zijn ca. een paar uren per week iemand behulpzaam te willen zijn.
  • Zij hun hulp zodanig vorm geven dat de deelnemer het weer zelf kan overnemen. Desnoods met de hulp vaneen familie of buurtgenoten.
  • Zij bereid zijn deel te nemen aan het overleg met de ander vrijwilligers en de aangeboden bijscholing volgen.
  • Beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Verpleging of lichamelijke verzorging behoren in onze ogen niet verricht te worden door vrijwilligers. Hiervoor is professionele hulp  de aangewezen weg.

De gemaakte onkosten worden vergoed. 

Nadere informatie over deze vacature wordt verstrekt door: mevrouw Adriënne de Wit of de heer Johan Spek. Zij zijn te bereiken via:

T: 06 15 43 70 98
E:  smallingerland-opsterland@humanitas.nl
W: www.humanitas.nl

Terug naar overzicht