Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind?  Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Humanitas Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind.

Kindervakantieweken

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Humanitas vindt het belangrijk dat ieder kind na de grote vakantie op school tijdens het eerste kringgesprek ook kan vertellen dat hij of zij op vakantie is geweest. Ver weg of dichtbij, het doet er niet toe. 

Activiteiten

Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, excursies om maar wat voorbeelden te noemen. De kinderen zijn er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op. 

Vrijwillige leiding

Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. De vrijwilliger heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Per 4 kinderen is er één begeleider.

Kosten

Kosten De kosten van de kindervakantieweken bedragen € 30,00 per kind/per week. 
Bij onvoldoende financiële draagkracht wordt in overleg bekeken of er andere mogelijkheden zijn.

Zomer opvang voor kinderen met AD(H)D en/of autisme (ASS)

Humanitas organiseert iedere zomer ook opvang voor kinderen met AD(H)D en/of autisme (ASS). De vakantieweken zijn bedoeld om ouders/verzorgers tijdens de lange zomervakantie te ontlasten wanneer geen andere opvangmogelijkheden voorhanden zijn. Zie verder op https://www.humanitas.nl/districten/district-noord/

Opgeven

Opgeven voor 1 april per telefoon of e-mail bij 
Humanitas Smallingerland-Opsterland
T: 06 15 43 70 98
E: smallingerland-opsterland@humanitas.nl