Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind?  Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind.

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor organiseren wij vier Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast zijn er ook weekvakanties bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

Voor welke kinderen? 

  • Kinderen in behandeling bij (jeugd)hulpverleners, voor wie het goed is een week van huis te zijn.

  • Kinderen van ouders die niet in staat zijn om een gezinsvakantie te verzorgen of daarvoor niet de financiële middelen hebben.

  • Kinderen van zes tot en met twaalf jaar uit het basisonderwijs.

  • Kinderen, die in staat zijn in een groep van 40 kinderen te functioneren.

Wanneer en wat zijn de kosten?

De weken worden ingedeeld op leeftijd:

  • Week 1: 10-11 jarigen

  • Week 2: 6-8 jarigen

  • Week 3: 11-12 jarigen

  • Week 4: 8-9 jarigen

De eigen bijdrage voor ouders is € 65,- per kind. De coördinator zal met de mogelijkheden bespreken voor een grotere bijdrage uit PGB of “potjes” voor kampgelden vanuit hulpverleningsinstanties.

Hoe kan je aanmelden?

De afdelingen van Humanitas nemen contact op met diverse (jeugd)hulpverlenings- instanties. Deze instellingen kunnen met de bijgeleverde materialen kinderen aanmelden voor de vakantieweken. In overleg met de ouders/verzorgers wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Voor een goed verloop van de aanmelding is het belangrijk dat dit zo volledig mogelijk te doen. Soms heeft een kind in een bepaalde situatie baat bij een specifieke aanpak. Daarom vragen wij naar een aantal gedragsgegevens. Vriendelijk verzoek deze zorgvuldig in te vullen. Stuur de aanmeldingsformulieren voor 1 mei aan de afdeling.

Hoe gaat het verder?

De coördinator neemt contact met je op.