Lotgenotengroep Rouw

Bij het verlies van een dierbare steunt Lotgenotengroep Rouw, juíst als je niet weet hoe je verder moet, dankzij herkenning en erkenning.

Wanneer je een dierbare verloren heeft, is er in het begin nog veel aandacht van de omgeving en leeft men mee. Maar na verloop van tijd ebt dit vaak weg en kan je het gevoel krijgen, dat je er alleen voor staat en dat niemand begrijpt wat je voelt en wat je mist. In zo'n periode kan steun van anderen net datgene zijn wat men nodig heeft om de draad van het leven weer op te pakken

Lotgenotengroep Rouw

Humanitas organiseert lotgenotengroepen voor mensen in een rouwproces van wie de partner is overleden. Deze groepen zijn bestemd als het verlies langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden en die hierover met anderen willen praten, ervaringen willen uitwisselen, begrip willen krijgen en herkenning willen vinden. Een groep bestaat in het algemeen uit 6 tot 8 deelnemers en wordt begeleid door 2 gespreksleiders. Deze hebben een gedegen kennis en ruime ervaring met het ondersteunen van lotgenotengroepen. Een groep komt wekelijks 2 uur bij elkaar gedurende 8 weken.

Wat zijn de kosten?

Deelname Lotgenotengroep: 30 Euro voor Humanitas leden en 35 Euro voor niet-leden.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met de coördinator.