Steun bij Rouw

Wanneer iemand een dierbare verloren heeft, is er in het begin nog veel aandacht van de omgeving en leeft men mee.....

Maar na verloop van tijd ebt dit vaak weg en kan men het gevoel krijgen, dat men er alleen voor staat en dat niemand begrijpt wat je voelt en wat je mist. In zo'n periode kan steun van anderen net datgene zijn wat men nodig heeft om de draad van het leven weer op te pakken.

Individueel Huisbezoek bij Rouw

Steun bij Rouw is bedoeld voor iedereen in een rouwproces, van jong tot oud, man of vrouw, die recent een dierbare verloren heeft en die hierover regelmatig thuis met een vaste gesprekspartner wil praten. Humanitas heeft getrainde vrijwilligers, die bij een nabestaande eens per week of om de week op bezoek gaan tot maximaal 1 jaar. Niet als therapeut maar van Mens tot Mens. De vrijwilligers lenen een luisterend oor, hebben tijd en weten hoe belangrijk het is om steeds maar weer je verhaal te mogen vertellen. Humanitas hoopt hiermee te voorkomen, dat mensen in de put raken, zodat men in het professionele hulpverleningscircuit terecht komt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je meld je aan bij onze coördinator die contact opneemt om te bespreken wat wij voor je kunnen doen.

Wat zijn de kosten?

De bezoeken van de vrijwilliger zijn kosteloos.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met de coördinator.