't Gooi

Start nieuwe Lotgenotengroep Rouwverwerking

Humanitas ’t Gooi start op vrijdag 26 mei een nieuwe lotgenotengroep voor mensen die met elkaar willen praten over het verlies van hun partner door overlijden. De ervaring leert dat je eigen verhaal vertellen in een lotgenotengroep, ervaringen uitwisselen en herkenning vinden in de verhalen van anderen, kan helpen bij het verwerken van verlies. De groep is toegankelijk voor iedereen: man, vrouw, jong, oud, ongeacht levensovertuiging. Men heeft het meeste profijt van deelname aan de groep als het overlijden 6 maanden of langer gelden is geweest.

De groep komt 8 keer bij elkaar, onder deskundige begeleiding. De bijeenkomsten worden op vrijdagmiddag gehoden van 13 tot 15 uur in het kantoor van Humanitas aan de Willem Barentszweg 17-A in Hilversum. Na aanmelding volgt eerst een kennismakingsgesprek. Voor nadere inlichtingen of aanmelding voor de lotgenotengroep kunt u contact opnemen met de coördinator Nicky van Oudenhoven via het kantoor van Humanitas, telefoon 035 – 628 60 93, of via e-mail: tgooi@humanitas.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht