't Hoogeland

Vriendschappelijk Huisbezoek

Voor als je een steuntje in de rug nodig hebt of voor als je een ander een steuntje in de rug wilt geven.

Vriendschappelijk huisbezoek is het bezoek aan huis van een vrijwilliger aan een deelnemer.  Deelnemers willen door hen worden bezocht omdat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op deze manier wordt het leven van deelnemers veraangenaamd. Vriendschappelijk Huisbezoek is een werkgroep van de afdeling 't Hoogeland. In deze werkgroep komen thema's aan bod zoals, eenzaamheid, dementie, chronische ziekten, lichamelijke beperkingen, psychische problemen en terminale fase.

In overleg tussen deelnemer en vrijwilliger is veel mogelijk. De ene deelnemer wordt bezocht voor een  gesprek van een uur per week. De andere deelnemer gaat een hele dag op pad. Voorbeelden van activiteiten zijn: winkelen, wandelen, en het bezoeken van een museum of bibliotheek.