't Hoogeland

Over de afdeling

Humanitas ’t Hoogeland is een vrijwilligersorganisatie die het afgelopen jaar flink gegroeid is.

De organisatie

Onze vrijwilligers zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. De afdeling heeft ongeveer 90 vrijwilligers. Een deel daarvan is van de werkgroep Thuisadministratie, waarbij mensen met schulden of administratieve problemen geholpen worden. Een ander deel verzorgt Vriendschappelijke Huisbezoeken waarbij de vrijwilligers zorg dragen aan mensen die om welke reden dan ook zorg behoeven. Steeds meer mensen doen een beroep op onze vrijwilligers om hen te helpen.

Naast de Thuisadministratie en Huisbezoeken hebben wij een aantal andere projecten lopen. Het taalproject is hier een van de meest recente voorbeelden van. De bevordering van de Nederlandse taal bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar staat hierin centraal. Hierbij worden ook de ouders betrokken. Ook hebben we een werkgroep  klussen, voor mensen die om wat voor reden dan ook dit niet zelf kunnen.

De afdeling

Onze afdeling komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten  vertaalt Humanitas 't Hoogeland in diensten  van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.De dienstverlening is kleinschalig en wordt lokaal georganiseerd. Op basis  van deze uitgangspunten organiseert onze afdeling projecten en activiteiten die er op gericht zijn om mensen die een steuntje in de rug nodig hebben uitzicht te geven om zelf weer de regie oven hun leven te voeren. Onze afdeling is werkzaam in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond en Ten Boer.

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit de volgende mensen met de bijbehorende portefeuilles:

  • Luit Havinga voorzitter: Algemeen, BOR, kindergroep echtscheiding en het Taalproject
  • Wiebe Zorge secretaris
  • Evie Rienks-Koenes penningmeester: Speelgoed, Kindervakantie
  • Algemeen bestuurslid: Vriendschappelijk Huisbzoek ( Vacant )
  • Algemeen bestuurslid: Thuisadministratie ( Vacant )
  • Kasper Blaauw algemeen bestuurslid:  Communicatie, Eem doun

De werkzaamheden die door de vrijwilligers worden uitgevoerd, worden gecoördineerd door de coördinatoren van de betreffende werkgroepen.

Bij onze afdeling werken alleen vrijwilligers.