't Hoogeland

Portefeuillehouder t.b.v. het Taalproject

Soort vacature: Spoed, moet zo snel mogelijk worden ingevuld.

Activiteiten: Het vervullen van bestuurstaken( portefeuillehouder)  t.b.v. het Taalproject

Periode: Volgens het rooster van aftreden voor een termijn van tenminste twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van een nieuw termijn.

Voorzieningen: WA- verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkosten en reiskosten.

Uren per week: 1 tot 2 dagdelen per week

Werktijden: Zelf in te delen

Werkgebied: De gemeenten, Bedum, Winsum , De Marne en Eemsmond

     

Taken en werkzaamheden

Het bestuur van de afdeling ’t Hoogeland bestaat op dit moment uit 5 deskundige en gemotiveerde vrijwilligers. Door een aantal wisselingen is het bestuur op zoek naar een enthousiaste collega, portefeuillehouder voor de projectgroep Taal, waarmee we de koers van Humanitas voor de komende jaren kunnen bepalen, waar nodig aanscherpen en zorgen dat onze bijdrage aan het Hoogeland kwalitatief op niveau blijft. Immers de sociale context van burgers is heel snel aan het veranderen.

Vaardigheden en kwaliteiten:

  • Overzicht hebben van de activiteiten in de regio binnen de afdeling.

  • Affiniteit met de doelgroepen ( NT 2, kinderen en laaggeletterden).

  • Respect voor de mensen uit andere culturen.

  • Kunnen samenwerken en verbinden.

  • Initiëren van actuele onderwerpen.

  • Hebben en/of kunnen opbouwen van een netwerk.

  • Zicht hebben op wat vrijwilligerswerk inhoudt, de mogelijkheden en de beperkingen ervan.

  • Goed kunnen schakelen.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk? Je levert een zinvolle bijdrage aan het bevorderen van het welzijn van je medemens. Je hebt contact met verschillende soorten deelnemers, vrijwilligers en andere organisaties Je kunt gebruik maken van het scholingsaanbod van Humanitas

Contactpersoon voor deze vacature

Secretariaat ’t Hoogeland  Telefoon 06-45029915

E-mail:humanitas@humantas.nl

 

 

Terug naar overzicht