't Hoogeland

Coördinator Thuisadministratie

Profiel vrijwillig coördinator Humanitas

Thuisadministratie

Plaats in de organisatie

Het bestuur van de afdeling het Hogeland is eigenaar van- en verantwoordelijk voor de lokale activiteit Thuisadministratie. De vrijwillig coördinator werkt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

De functie (werkzaamheden)

• Werving en selectie van deelnemers TA.

• Werving en selectie vrijwilligers TA.

• (Laten) verzorgen van een training voor uitvoerend vrijwilligers.

• Koppelen van deelnemers aan vrijwilligers.

• Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten (uitwisseling en intervisie) en stimuleren dat

 

vrijwilligers hieraan deelnemen.

• Bewaking voortgang koppeling.

• Ondersteunen en begeleiden van ca. 10 uitvoerende vrijwilligers.

• Registreren in het Humanitas registratiesysteem (HRS).

• Rapportage aan de portefeuillehouder in het afdelingsbestuur.

• Bijdrage leveren aan Public Relations.

• Overleg en afstemming met mede coördinatoren TA binnen de afdeling.

• Desgewenst deelnemen aan regionale overleggen en netwerken.

 

Kennis en ervaring

• HBO werk/denkniveau.

• Kennis van en ervaring met de (financiële) administratie.

• Ervaring met coaching.

• Affiniteit met vrijwilligerswerk

• Ervaring en affiniteit met ICT en vaardigheid met Excel en Word.

• Affiniteit met en onderschrijven van de visie, waarden en doelstellingen van Humanitas.

• Kennis van PR en media.

 

Competenties

• Organisatorische vaardigheden.

• Goede communicatieve vaardigheden.

• Netwerkvaardigheden.

• Zelfstandig en in team kunnen werken.

• Enthousiasmeren en verbinden.

• Waarden kunnen vertalen in handelen (gelijkwaardigheid, eigen regie, grenzen bewaken).

 

Eisen

• De introductietraining van Humanitas + de basistraining TA volgen ( kosten voor Humanitas)

• Een VOG overleggen.

• De privacy van zowel deelnemer en vrijwilliger bewaken (geen gegevens aan derden).

• Handelen conform het vrijwilligersbeleid van Humanitas inclusief protocollen.

• Beschikbaar voor ca. 12 uur per week voor de duur van tenminste 1 jaar.

 

Het betreft een onbezoldigde functie. Reis- en onkosten kunnen worden vergoed.

De afdeling

Humanitas Afdeling het Hogeland is een vrijwilligersorganisatie van Humanitas in de gemeente het Hogeland (tot 2019 Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond). Het project Thuisadministratie heeft thans 34 vrijwilligers en ca. 100 deelnemers.

Informatie en reacties

Belangstellenden die menen aan de profielschets te voldoen worden van harte uitgenodigd te reageren. Uw reactie kan worden gezonden aan de portefeuillehouder Thuisadministratie, Jan van der Holst. E-mail: ta.hoogeland@humanitas.nl

Voor algemene informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de collega-coördinator Jan Tuin. E-mail: jantuin@planet.nl of ta.hoogeland@humanitas.nl Telefoon: 06 10059220

Zie voor verdere informatie over Humanitas het Hogeland: https://www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland

Terug naar overzicht