Tieler- en Culemborgerwaarden

Jaarberichten

Feiten en cijfers 2015

Wij hebben de feiten en cijfers verwerkt in drie jaarberichten.

Allereerst het Algemeen jaarbericht

Humanitas TCW Algemeen jaarbericht 2015.pdf

Het jaarbericht van Thuisadministratie

Humanitas TCW Thuisadministratie jaarbericht 2015.pdf

En het jaarbericht van Home-Start en Match

Humanitas TCW Home-Start en Match jaarrapport 2015.pdf