Tieler- en Culemborgerwaarden

Over Ons

Wij stellen het bestuur van Humanitas Tieler- en Culemborgerwaarden graag voor.

Sinds 2008 is Humanitas actief in deze regio. Wij werken dicht bij de mensen in de steden en dorpen. De dienstverlening van Humanitas is veelal kleinschalig en persoonlijk. Onze vrijwilligers helpen mensen om zelf iets aan hun situatie te veranderen. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. 

De primaire taak van het bestuur is het faciliteren van Humanitas activiteiten. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor de in- en externe communicatie, het begeleiden van coördinatoren en vrijwilligers en het werven van
financiële middelen. Dit alles in samenwerking met het districtskantoor Oost.

Onze afdeling omvat de gemeente Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal.

Ons team bestaat uit vijf bestuursleden, vijf coördinatoren en honderddertig getrainde vrijwilligers.

Bestuur

Hiske Bouwhuis, voorzitter, voorzitter@humanitastcw.nl

Diedeke Higler, secretaris, secretariaat@humanitastcw.nl

Alex Degeling, penningmeester, penningmeester@humanitastcw.nl

Marij Strijbos, portefeuillehouder Homestart, Homestart Plus en Match, hs-portefeuillehouder@humanitastcw.nl