Begeleide Omgangsregeling (BOR)

Begeleide Omgangsregeling (BOR) is er voor jou en je ex-partner na een echtscheiding. De vrijwilligers van Humanitas helpen je op weg om goede afspraken te maken over een omgangsregeling. Ook wanneer bepaalde spanningen omtrent de kinderen dit in de weg staan.

Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kinderen, ook wanneer er een echtscheiding bij komt kijken. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed vastleggen van afspraken over de kinderen omtrent zorg en opvoeding. In sommige gevallen kunnen spanningen door bijvoorbeeld een scheiding zo hoog oplopen dat deze een goede omgangsregeling in de weg staan. In zo’n situatie staan onze vrijwilligers maar wat graag je klaar. Zij gaan puur uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders. Zo’n ondersteuning duurt gemiddeld zo’n 3 tot 6 maanden.

We zijn er voor

Gescheiden ouders en hun kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van de omgang. De vrijwilligers van Humanitas BOR kunnen hen onder andere helpen wanneer er lang geen contact meer is geweest met één van de ouders, er tijdens de overdrachtsmomenten veel spanningen zijn of wanneer er weinig vertrouwen is in de andere ouder.

Wat we doen

Begeleiden van (opbouw van) omgang door inzet van getrainde en gescreende vrijwilligers, ondersteund en begeleid door professionele coördinatoren. De ondersteuning duurt ongeveer 3-6 maanden. Verharding problematiek voorkomen door omgang binnen een maand op te starten. Het is de bedoeling dat het contact tussen kinderen en uitwonende ouder stapsgewijs en op een veilige, verantwoorde en plezierige manier opgebouwd wordt.

Wat willen we bereiken

  • Gescheiden ouders binnen 6 maanden laten komen tot hanteerbare afspraken over  omgangsregeling tussen kinderen en uitwonende ouder.

  • Voorkomen van blootstelling van kinderen in echtscheidingssituaties aan ouderlijke conflicten, zodat kinderen zich adequater kunnen ontwikkelen.

De waarde van onze ondersteuning

We herstellen de omgang tussen kind en uitwonende ouder en verbeteren de relatie tussen gescheiden ouders. Hierdoor komt er rust en stabiliteit in de opvoedsituatie, verbeteren de ontwikkelingskansen voor kinderen, is er minder inzet nodig van dure hulpverlening en zijn er minder slepende procedures. Daarnaast zijn onze vrijwilligers prima geschoold en bezitten ze een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). In de meeste gevallen is er na een eerste intakegesprek een voorstel voor drie omgangsmomenten met de uitwonende ouder begeleid door de vrijwilliger. De oudergesprekken worden begeleidt door een coördinator. Indien mogelijk sluit de vrijwilliger hier ook bij aan. Na ieder gesprek zal de vrijwilliger steeds wat meer afstand nemen, totdat de ouders het weer zelfstandig kunnen.

Meer informatie?

Ga naar de BOR website en meld je gelijk aan.