Begeleide Omgangsregeling (BOR)

BOR is er voor

Gescheiden ouders en hun kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van de omgang.

Wat doen we?
  • Begeleiden van (opbouw van) omgang door inzet van getrainde en gescreende vrijwilligers, ondersteund en begeleid door professionele coördinatoren.

  • Ondersteuning duurt 3-6 maanden. Verharding problematiek voorkomen door omgang binnen een maand op te starten.

  • Stapsgewijs contact tussen kinderen en uitwonende ouder op een veilige, verantwoorde en plezierige manier opbouwen.

Wat willen we bereiken?
  • Gescheiden ouders binnen 6 maanden laten komen tot hanteerbare afspraken over  omgangsregeling tussen kinderen en uitwonende ouder.

  • Voorkomen van blootstelling van kinderen in echtscheidingssituaties aan ouderlijke conflicten, zodat kinderen zich adequater kunnen ontwikkelen.

De waarde van onze ondersteuning

We herstellen de omgang tussen kind en uitwonende ouder en verbeteren de relatie tussen gescheiden ouders. Hierdoor komt er rust en stabiliteit in de opvoedsituatie, verbeteren de ontwikkelingskansen voor kinderen, is er minder inzet nodig van dure hulpverlening en zijn er minder slepende procedures.

Meer informatie?

Ga naar de BOR website en meld je gelijk aan.