Humanitas Tandem

We zijn er voor

Alle mensen die, om welke reden dan ook, zich geisoleerd en alleen voelen, ongeacht levensverhaal, achtergrond, leeftijd en leefomstandigheden en afkomst.

Ondersteuning in eigen taal mogelijk


Humanitas Twente biedt ondersteuning aan mensen met een migratieachtergrond. De vrijwilliger spreekt de taal van de deelnemer als dat gewenst is en biedt een luisterend oor. Ook ondersteunt de vrijwilliger de deelnemer op een praktische wijze en kan bijvoorbeeld meegaan naar de huisarts, de gemeente of naar andere instanties. Zo word de deelnemer op weg geholpen richting het zelfstandig en actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Wat we doen

Humanitas Tandem is activiteit waarbij vrijwilligers worden ingezet om mensen te ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Vanuit gelijkwaardigheid gaan vrijwilliger en deelnemer actief op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Deze ondersteuning kan als aanvulling op een lopend hulpverleningstraject of hierop volgend, maar ook juist ter voorkoming van andere (zwaardere) hulp. We brengen organisaties bijeen zodat eenzaamheid en sociaal isolement gesignaleerd, erkend en aangepakt worden. We leveren een actieve bijdrage aan de ketenvorming door bijeenkomsten te organiseren en onderhouden een netwerk dat bijdraagt aan onze dienstverlening.

Wat we willen bereiken

Humanitas Tandem is erop gericht sociaal en maatschappelijk isolement tegen te gaan. Het contact tussen een maatje en een deelnemer vormt hierin een sterk wapen.

De waarde van onze ondersteuning

De kracht van Humanitas Tandem zit 'm in de vrijwilligers, de 'maatjes'. Zij bieden laagdrempelige ondersteuning, geen hulpverlening. Ze zijn professioneel voorbereid op het werk en worden begeleid door een ervaren beroepskracht. Maatjescontact zorgt ervoor dat mensen weer actief gaan deelnemen aan de samenleving. Ze veranderen hun leefstijl.. Ze krijgen een andere dagstructuur, met een ander perspectief. hierdoor verandert de beleving van hun situatie. Mensen die weer activiteiten ondernemen voelen dat ze controle verkrijgen over hun leven. Hierdoor voelen ze zich minder eenzaam.

Waar zitten we

Enschede, Almelo, Hengelo, Haaksbergen, Borne,Oldenzaal, Losser, Ootmarsum, Denekamp, Deurningen, Noord Deurningen, Lattrop, Saasveld, Tilligte, Weerselo, Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo, Ambt Delden,

Je kunt je ook aanmelden voor vrijwilligerwerk bij Humanitas Tandem door het invullen van dit FORMULIER.
We zullen z.s.m. contact met je opnemen voor een intakegesprek.

 

Tandem

Wil je weten wat de activiteit Tandem precies inhoudt kijk deze film!

//www.youtube-nocookie.com/embed/ZTgin-fxoEQ
28-9-2016 Eenzaamheid

Soms kun je je eenzaam voelen, zonder dat je het zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld omdat je het moeilijk vindt om contacten te leggen en te onderhouden. Of omdat je door ziekte niet in staat was om anderen te ontmoeten. Humanitas Tandem is er voor mensen die behoefte hebben aan contact met anderen. Z...

Vacature vrijwilliger Tandem PO
Vacature Tandem

Vrijwilliger worden voor Humanitas Tandem? Functieomschrijving Ben jij sociaal? Lijkt het je leuk om iemand te ondersteunen op verschillende gebieden en sociale activiteiten te ondernemen? Dan zoeken we jou! Over het project Humanitas Tandem is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensv...

Bekijk alle vacatures

28 mei 2017 15:00 D'Ancona houdt Socrates-lezing

Hedy d'Ancona houdt op 28 mei de Socrates-lezing in de Rode Hoed in Amsterdam. De lezing heeft als onderwerp de emancipatie van ouderen.