Twente

Humanitas Tandem

We zijn er voor

Alle mensen die, om welke reden dan ook, zich geisoleerd en alleen voelen, ongeacht levensverhaal, achtergrond, leeftijd en leefomstandigheid. Voorbeelden zijn (ex-) cliënten van hulpverleningsinstellingen, ouderen, nieuwkomers en jongeren.

Ondersteuning in eigen taal mogelijk

Vrijwilligers ondersteunen mensen met een migratieachtergrond op verschillende levensgebieden in de richting van zelfstandig deelname aan de Nederlandse maatschappij.
Humanitas Twente biedt ondersteuning aan mensen met een migratieachtergrond. De vrijwilliger spreekt de taal van de deelnemer als dat gewenst is en biedt een luisterend oor. Ook ondersteunt de vrijwilliger de deelnemer op een praktische wijze en kan bijvoorbeeld meegaan naar de huisarts, de gemeente of naar andere instanties. Zo word de deelnemer op weg geholpen richting het zelfstandig en actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Wat we doen

Humanitas Tandem is activiteit waarbij vrijwilligers worden ingezet om mensen te ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Dit kan als aanvulling op een lopend hulpverleningstraject, hierop volgend maar ook juist ter voorkoming van andere (zwaardere) hulp. We brengen organisaties bijeen zodat eenzaamheid en sociaal isolement gesignaleerd, erkend en aangepakt worden. We leveren een actieve bijdrage aan de ketenvorming door bijeenkomsten te organiseren en onderhouden een netwerk dat bijdraagt aan onze dienstverlening.

Wat we willen bereiken

Humanitas Tandem is erop gericht sociaal en maatschappelijk isolement tegen te gaan. Het contact tussen een maatje en een deelnemer vormt hierin een sterk wapen.

De waarde van onze ondersteuning

Samen met de deelnemer ontdekken en ontwikkelen we zijn kracht en laten we zien dat hij sterker is dan hij denkt. Daardoor leveren we een bijdrage aan een sterke en humane samenleving. Dat kunnen we door onze ruime ervaring in het effectief inzetten,  trainen en begeleiden van vrijwilligers. De laagdrempelige ondersteuning door vrijwilligers is activerend en preventief en hiermee een goede aanvulling op de zwaardere professionele hulpverlening. Humanitas Twente is een betrouwbare ketenpartner voor het maatschappelijk werk, GGZ, jeugdzorg en andere hulpverleningsorganisaties.

Waar zitten we

Enschede, Almelo, Hengelo, Haaksbergen, Borne,Oldenzaal, Losser, Ootmarsum, Denekamp, Deurningen, Noord Deurningen, Lattrop, Saasveld, Tilligte, Weerselo, Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde, Bentelo, Ambt Delden,

Je kunt je ook aanmelden voor vrijwilligerwerk bij Humanitas Tandem door het invullen van dit FORMULIER.
We zullen z.s.m. contact met je opnemen voor een intakegesprek.

 

Tandem

Wil je weten wat de activiteit Tandem precies inhoudt kijk deze film!

28-9-2016 Eenzaamheid

Soms kun je je eenzaam voelen, zonder dat je het zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld omdat je het moeilijk vindt om contacten te leggen en te onderhouden. Of omdat je door ziekte niet in staat was om anderen te ontmoeten. Humanitas Tandem is er voor mensen die behoefte hebben aan contact met anderen. Z...

Vacature vrijwilliger Tandem PO
Vacature Tandem PO

Gezocht: Maatjes ‘op maat’ voor project Persoonlijke Ondersteuning voor allochtone vrouwen en mannen  Iedereen heeft in zijn leven wel eens een eenzame periode gehad. Soms trekt deze eenzaamheid vanzelf weer weg, maar vaak heb je er ondersteuning bij nodig vanuit je omgeving. Er zijn nog steeds...

Vacature Tandem

Vrijwilliger worden voor Humanitas Tandem? Functieomschrijving Ben jij sociaal? Lijkt het je leuk om iemand te ondersteunen op verschillende gebieden en sociale activiteiten te ondernemen? Dan zoeken we jou! Over het project Humanitas Tandem is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensv...

Bekijk alle vacatures

Jaarverslagen 2016!

Klik hier voor de jaarverslagen van de activiteiten van Humanitas Twente van het afgelopen jaar.

28 mei 2017 15:00 D'Ancona houdt Socrates-lezing

Hedy d'Ancona houdt op 28 mei de Socrates-lezing in de Rode Hoed in Amsterdam. De lezing heeft als onderwerp de emancipatie van ouderen.