Twente

Thuisadministratie

We zijn er voor

Even samendoen om alleen weer verder te kunnen. We zijn er voor alle mensen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om zelf die administratieve handelingen te verrichten die nodig zijn om financiële problemen te voorkomen en die daarvoor niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk.

Wat we doen

Goed gemotiveerde vrijwilligers, veelal met financieel/administratieve achtergrond, bieden ondersteuning door wekelijks bij de mensen thuis langs te gaan. Dit doen zij gedurende maximaal een jaar. Door de aard van de doelgroep (veelal zware problematiek) en het toewerken naar zelfstandigheid (mensen tijdelijk begeleiden om ze iets te leren) is het beroep dat op de vrijwilliger wordt gedaan groot. Daarom worden de vrijwilligers goed voorbereid op hun taak. Onderzoek heeft aangetoond dat hulp bij thuisadministratie de beste resultaten geeft als de vrijwilligers over goede coachingsvaardigheden beschikken. De trainingen die ze volgen zijn hierop gericht.

Wat willen we bereiken

Doel is dat mensen hun financiële administratie zelfstandig op order kunnen houden. De vaardigheden die hier voor nodig zijn krijgt de deelnemer aangereikt. Hierdoor willen we de gevolgen voorkomen van een gebrek aan of verlies van overzicht over inkomsten en uitgaven. Mocht dit doel niet bereikt worden dan begeleiden we naar andere vormen van budgetbeheer, zoals bewindvoering of stadsbank.

De waarde van onze ondersteuning

We helpen mensen hun financiële situatie te overzien, aanpassingen in gedrag en situatie te doen en oefenen vaardigheden om deze blijvend onder controle te houden. Met deze preventieve ondersteuning kan voorkomen worden dat men in de schuldhulpverlening terecht komt of onder bewindvoering wordt gesteld. ook geeft een financieel gezonde situatie rust en balans, waarmee soms ook psychische problemen voorkomen worden. Is een schuldhulpverleningstraject onvermijdelijk dan wordt de hulpvrager geholpen bij het treffen van alle voorbereidingen die nodig zijn om dit traject te starten. Daarna wordt de deelnemer overgedragen aan de uitvoerende instantie. Dit bevordert snelheid en vertrouwen en voorkomt daarmee dat de problematiek verergert.

Waar zitten we

Wij geven ondersteuning in de volgende gemeenten:

Enschede, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en Borne.

Vacature Thuisadministratie
Vacature Thuisadministratie

Vacature vrijwilliger Humanitas Twente Thuisadministratie Wat we doen We zijn er voor alle mensen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om zelf die administratieve handelingen te verrichten die nodig zijn om financiële problemen te voorkomen en op te lossen, en die daarvoor niet kunnen terugva...

Bekijk alle vacatures

6-12-2016 Formulierenservice Oldenzaal en Losser

Formulierenspreekuren: In de Gemeente Losser en Oldenzaal heeft Humanitas met lokale partners een aantal formulierenspreekuren opgezet. Onze vrijwilligers informeren, adviseren en verwijzen  op verschillende locaties mensen die vragen hebben over financiën. Ook helpen ze bij het invullen van f...

Nieuwe getrainde vrijwilligers thuisadministratie Toon alle nieuwsberichten
9-11-2016 Nieuws van de Thuisadministratie

Maandag een leuke groepsbijeenkomst voor onze vrijwilligers gehad. Stichting Leergeld kwam vertellen wat ze allemaal doen en Evelien Stevelink presenteerde haar boek "loonbeslag en verrekening". Dank Danielle Poortier en Evelien! En dank vrijwilligers voor de geweldige opkomst!

Humanitas: Thuisadministratie

Krantenartikel over armoede

klik hier voor meer informatie over langdurige armoede

Externe pagina op www.movisie.nl

Wat werkt er nu echt bij armoede

Jaarverslagen 2016!

Klik hier voor de jaarverslagen van de activiteiten van Humanitas Twente van het afgelopen jaar.