Thuisadministratie

Het goed leren omgaan met geld of het bijhouden van je administratie is niet voor iedereen even makkelijk. Vaak proberen mensen hun geldproblemen of eventuele schulden zelf op te lossen, maar in veel gevallen is het toch goed om je te laten helpen. Humanitas Thuisadministratie is hier speciaal voor. Onze vrijwilligers kunnen je helpen om je financiële zaken weer op de rit te krijgen en bieden hulp aan mensen met geldproblemen. Dit doen zij niet één keer, maar op wekelijkse basis.

Het gebeurt regelmatig dat mensen hun financiële overzicht kwijtraken of in de schulden belanden door verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld na het overlijden van je partner, bij een scheiding of bij het verliezen van je baan. Een slecht inzicht in de administratie kan leiden tot andere, grotere problemen. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om hun geldproblemen en schulden de kop in te drukken en weer greep te krijgen op hun financiën.  

We zijn er voor

We ondersteunen tijdelijk mensen die door omstandigheden niet in staat zijn om zelf hun administratie op orde te krijgen en te houden.
We helpen mensen die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Zeventien hiervan bemensen formulierenspreekuren in Losser en Oldenzaal.

Wat we doen

Goed gemotiveerde vrijwilligers, veelal met financieel/administratieve achtergrond, bieden ondersteuning door wekelijks bij de mensen thuis langs te gaan. Dit doen zij gedurende maximaal een jaar. Een thuisadministratie die niet op orde is gaat vaak samen met financiële en sociale problemen. Het beroep dat op de vrijwilligers wordt gedaan is daarom groot. Onze inzet is om deelnemers weer zelfstandig hun administratie te laten voeren. Onderzoek heeft aangetoond dat hulp bij thuisadministratie de beste resultaten geeft als vrijwilligers over goede coaching vaardigheden beschikken. Daarom worden de vrijwilligers goed voorbereid op hun taak. De trainingen die ze volgen zijn hierop gericht. In 2017 waren bijna honderd vrijwilligers actief in Borne, Enschede, Losser, Haaksbergen en Oldenzaal.

Wat willen we bereiken

Ons doel is dat mensen hun financiële administratie zelfstandig op orde kunnen houden. Hierdoor ontstaat rust en overzicht en worden verdere problemen voorkomen of beperkt. Mocht dit doel niet bereikt worden dan begeleiden we naar andere hulp bij financiën zoals budgetbeheer, schuldhulpverlening of beschermingsbewind.

De waarde van onze ondersteuning

We helpen deelnemers hun financiële situatie te overzien en begeleiden hen bij het maken van lastige financiële keuzes. Samen met de vrijwilliger oefent de deelnemer vaardigheden om zijn geldzaken onder controle te krijgen en te houden. Met deze preventieve ondersteuning wordt vaak voorkomen dat deelnemers in de schuldhulpverlening terechtkomen. Ook geeft een overzichtelijke financiële situatie rust en balans. Is schuldhulpverlening onvermijdelijk, dan helpt de vrijwilliger de voorbereidingen te treffen die nodig zijn om dit traject te kunnen starten. Dit voorkomt dat de problemen verergeren. Daarna dragen wij de deelnemer over aan de schuldhulpverlenende instantie. Dit bevordert de snelheid en vertrouwen tussen de deelnemer en de instantie.

Waar zitten we

Wij geven ondersteuning in de volgende gemeenten:

Enschede, Oldenzaal, Losser en Borne.

9-11-2018 formulierenservice

Nieuws over de Formulierenservice in Oldenzaal!

21-9-2018 Column Cis

verhaal van een vrijwilliger

21-2-2018 cursus 'Grip op Geld' in Oldenzaal

In Oldenzaal starten we in maart met de cursus ‘Grip op Geld’. Humanitas Twente Thuisadministratie organiseert deze cursus samen met de gemeente Oldenzaal, het RIBW en Impuls.  De cursus is bedoeld voor inwoners van Oldenzaal die willen leren hoe ze beter met geld en hun administratie kunnen om...

Vacature Thuisadministratie
6-12-2016 Formulierenservice Oldenzaal en Losser

Formulierenspreekuren: In de Gemeente Losser en Oldenzaal heeft Humanitas met lokale partners een aantal formulierenspreekuren opgezet. Onze vrijwilligers informeren, adviseren en verwijzen  op verschillende locaties mensen die vragen hebben over financiën. Ook helpen ze bij het invullen van f...

Nieuwe getrainde vrijwilligers thuisadministratie
9-11-2016 Nieuws van de Thuisadministratie

Maandag een leuke groepsbijeenkomst voor onze vrijwilligers gehad. Stichting Leergeld kwam vertellen wat ze allemaal doen en Evelien Stevelink presenteerde haar boek "loonbeslag en verrekening". Dank Danielle Poortier en Evelien! En dank vrijwilligers voor de geweldige opkomst!

Humanitas: Thuisadministratie

Krantenartikel over armoede

klik hier voor meer informatie over langdurige armoede

Externe pagina op www.movisie.nl

Wat werkt er nu echt bij armoede