Twente

Wel Thuis (gezinsondersteuning)

We zijn er voor

Gezinnen waar de jeugdbescherming/jeugdzorg bij betrokken is of dreigt te raken.

Wat we doen

Onze vrijwilligers komen 1 keer per week langs bij de gezinnen, waarbij ze inspringen op de behoefte van het gezin. Dit kan zijn een luisterend oor, maar ook ondersteuning te bieden door activiteiten met ouder en kind te ondernemen. Of de ouder ontlasten door aandacht aan het kind te geven. Er zijn veel mogelijkheden! Wij vormen geen onderdeel van de keten van hulpverlening, maar zoeken wel de verbinding. Wij hebben contact met de regiehouder binnen het gezin, dit is vaak de gezinsvoogd maar kan ook een wijkcoach zijn. Dit contact bestaat uit een kennismaking bij de start van een koppeling en terugkerende evaluaties bij het gezin thuis.

Wat willen we bereiken

Dat de veiligheid van het kind in het gezin is gewaarborgd. Dat het gezin op eigen kracht, gesteund door een sociaal netwerk, een veilige opvoedsituatie en goede voorwaarden kan bieden voor de ontwikkeling van het kind. Hier ondersteunt de vrijwilliger het gezin bij, maar altijd naast een hulpverlener.

Waar zitten we

Wel Thuis zit in heel Twente.

9-11-2016 Steunouder

Steunouder is een methodiek die nu ook bij ons aanbod hoort (gezinsondersteuning) en hier zijn we heel blij mee! De eerste Steunouders zijn al getraind :) Klik hier voor de website van Steunouder

3-11-2016 Artikel over Wel Thuis

Weer een mooi artikel over Humanitas Wel Thuis!! Naast Twente draait dit mooie project ook o.a. in Almere! Lees verder.....

30-8-2016 Artikel Wel Thuis in het blad Zorg + Welzijn

In het blad Zorg+Welzijn van september staat een stuk over vrijwilligers in de zorg met een interview met een vrijwilliger van Wel Thuis een moeder en de co√∂rdinator van Wel Thuis Patricia Olthof! Klik hier voor het artikel!