Twente

Wel Thuis (gezinsondersteuning)

We zijn er voor

Gezinnen die op verschillende levensgebieden problemen ervaren en waar jeugdbescherming/jeugdzorg bij betrokken is of dreigt te raken.

Wat we doen

Onze vrijwilligers komen 1 keer per week langs bij de gezinnen, waarbij ze aansluiten op de behoefte van het gezin. Dit kan bijvoorbeeld een luisterend oor zijn, gezelligheid bieden door activiteiten met ouder en kind te ondernemen of de ouder ontlasten door aandacht aan het kind te geven.
Wij vormen geen onderdeel van de keten van hulpverlening, maar zoeken wel de verbinding door contact met de regiehouder binnen het gezin. Dit contact bestaat uit een kennismaking bij de start van een koppeling en terugkerende evaluaties bij het gezin thuis.

Wat willen we bereiken

Dat de veiligheid van het kind in het gezin is gewaarborgd. Dat de ouders op eigen kracht, gesteund door een sociaal netwerk, een veilige opvoedsituatie en voorwaarden kunnen bieden voor een gezonde(re) ontwikkeling van het kind. Hier ondersteunt de vrijwilliger het gezin bij, maar altijd naast een hulpverlener.

De waarde van onze ondersteuning

Ouders geven aan dat zij met name de persoonlijke aandacht erg waardevol vinden. Hulpverleners geven aan dat zij door de inzet van de vrijwilliger gerichter hun eigen werk kunnen doen. Van Montfoort (kennisinstituut o.a. op het gebied van jeugdzorg)komt in 2017 met de uitkomsten van het SROI onderzoek waaruit zal blijken welke waarde de inzet van een vrijwilliger kan hebben.

Waar zitten we

Wel Thuis zit in heel Twente.

23-5-2017 Wel Thuis

Humanitas Wel Thuis eindigt als 2e bij de Initiatiefprijs van de William Schrikker Groep!

5-4-2017 Vrijwilligers goede aanvulling op professionele hulp

De ondersteuning van gezinnen met complexe problemen en jongeren die steun van jeugdzorg krijgen door vrijwilligers, heeft een belangrijke meerwaarde. Dat blijkt uit onderzoek dat de vereniging Humanitas heeft laten doen.

9-11-2016 Steunouder

Steunouder is een methodiek die nu ook bij ons aanbod hoort (gezinsondersteuning) en hier zijn we heel blij mee! De eerste Steunouders zijn al getraind :) Klik hier voor de website van Steunouder

3-11-2016 Artikel over Wel Thuis

Weer een mooi artikel over Humanitas Wel Thuis!! Naast Twente draait dit mooie project ook o.a. in Almere! Lees verder.....

30-8-2016 Artikel Wel Thuis in het blad Zorg + Welzijn

In het blad Zorg+Welzijn van september staat een stuk over vrijwilligers in de zorg met een interview met een vrijwilliger van Wel Thuis een moeder en de co√∂rdinator van Wel Thuis Patricia Olthof! Klik hier voor het artikel! 

Jaarverslagen 2016!

Klik hier voor de jaarverslagen van de activiteiten van Humanitas Twente van het afgelopen jaar.