Over ons

 

Maak kennis met Humanitas Twente 

Wat willen wij bereiken

Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving door een betrokken en pro-actieve organisatie te zijn. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunen we diegene, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.

Wat doen we

Humanitas Twente werkt met getrainde vrijwilligers, begeleid door beroepskrachten. Zij kijken bij aanmelding of de ondersteuningsvraag past bij een vrijwilliger. Waar de vraag past, wordt een match gemaakt; de deelnemer wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die geschikt is voor de gevraagde ondersteuning. De beroepskracht begeleidt de vrijwilligers, volgt het proces en heeft waar nodig contact met collega's uit de professionele hulpverlening.

De Humanitas waarden

Hoe verschillend onze projecten ook zijn, we voeren ze allemaal uit op basis van de volgende waarden:

-behoud van regie over eigen leven

-gelijkwaardigheid

-verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander

-betrokkenheid en vraaggericht werken