Derdejaars Stage Samen Actief

Samen Actief biedt ondersteuning aan mensen vanaf 18 jaar met een migratieachtergrond uit zowel binnen als buiten de EU, die extra steun kunnen gebruiken bij het actief deelnemen aan de samenleving. 

De ondersteuning van Samen Actief wordt ingezet om de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten. Dit gebeurt in eigen taal indien nodig. Het gaat hierbij doorgaans om mensen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van derden vanwege een gebrek aan:

- kennis en informatie over wet- en regelgeving,
- inzicht in de inrichting en werking van het sociale stelsel in Nederland,
- vaardigheden zoals; sociale vaardigheden, taalvaardigheden, zelfredzaamheid.  

Wat bieden wij:

 • Stageplek gedurende het gehele schooljaar
 • Inzet als assistent coördinator vrijwilligerswerk voor 28/32 uur in de week
 • Voldoende ruimte om de benodigde uren te behalen
 • Uitdagende stageplek
 • Diversiteit aan kennismakingen van netwerkpartners, deelnemers en vrijwilligers voor een brede oriëntatie
 • Deelname aan en organiseren van trainingen en groepsbijeenkomsten 
 • Begeleiding en ondersteuning van een coördinator 
 • Basistraining, intervisie en thema bijeenkomsten
 • Stagecontract, stagevergoeding en verzekering

Wat vragen wij:

 • Interesse kenbaar maken voor 1 juli 2019
 • Aan de slag als assistent coördinator
 • Beschikbaarheid gedurende de gehele stagejaar
 • Spreken van de Turkse en/of de Arabische taal is een pré
 • Aanwezigheid op groepsbijeenkomsten eens in de 7 weken
 • Zelfstandig kunnen werken
 • In staat zijn om eigen leerweg te plannen
 • Een verklaring omtrent gedrag

Voor informatie neem contact op met Madlin Karademir coördinator Samen Actief Tel. 074-2437733 of via de mail m.karademir@humanitas.nl

Terug naar overzicht