Vacature secretaris Humanitas Twente

Vacature Secretaris bestuur afdeling Humanitas Twente

Humanitas Twente is één van de vijf grootste afdelingen binnen de landelijke vereniging Humanitas, die in totaal 84 afdelingen in ons land kent. Humanitas Twente is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie is, waar goed getrainde vrijwilligers zich inzetten voor deelnemers die om diverse redenen tijdelijk ondersteuning nodig hebben om weer zelfstandig verder te kunnen. In 2019 gebeurde dit in diverse (maatjes)projecten door 650 vrijwilligers voor 2400 mensen. 

Die vrijwilligers worden voor hun werk opgeleid, getraind, gecoached en ondersteund door beroepskrachten (momenteel 23 fte, incl. secretariaat/administratie). Die vormen met elkaar de werkorganisatie. Zij zijn in dienst van de landelijke vereniging Humanitas en worden aangestuurd door een regiomanager. Het bestuur van Humanitas Twente heeft dus te maken met zowel de aard van een vrijwilligersorganisatie als met een werkorganisatie van professionals.

Binnenkort vertrekt onze secretaris vanwege privéomstandigheden. Op korte termijn zoekt de afdeling Humanitas Twente daarom een nieuwe secretaris voor zijn bestuur.

Het bestuur van Humanitas Twente is op zoek naar een enthousiaste jonge vrouw (vanuit diversiteitsbeleid) die bestuurssecretaris wil worden.

 

  De secretaris:

  • Ondersteunt de voorzitter en heeft vooral een bewakende rol in de planning
  • Stelt samen met de overige bestuursleden het werkplan van de afdeling en het jaarverslag op, en denkt vooral mee over de toekomst van Humanitas Twente. 
  • Bewaakt de tijdige indiening van werkplannen, begrotingen en jaarrekeningen de afdeling
  • Coördineert de inkomende en uitgaande formele correspondentie
  • Heeft de eindverantwoordelijkheid bij het juist laten archiveren van formele stukken volgens de richtlijnen van Humanitas
  • Verzorgt het laten notuleren van de formele vergaderingen van het bestuur
  • Stelt met de agendacommissie de agenda op voor de bestuursvergadering

 

Onze Activiteiten

Humanitas Twente is actief in projecten in de regio, die in diverse Twentse gemeenten lokaal door vrijwilligers worden uitgevoerd, ondersteund door beroepskrachten. Momenteel gaat het om de volgende projecten:

Humanitas Gezinsondersteuning met de onderdelen Home Start, Wel Thuis en Mammacafe’s. Het project is erop gericht dat gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen en de kinderen opgroeien in een positief opvoedklimaat

Humanitas Thuisadministratie. Dit project ondersteunt mensen bij het (weer) op orde brengen en houden van hun financiële thuisadministratie

Humanitas BOR (Begeleide Omgangs Regeling) Dit project begeleidt gescheiden ouders en hun kinderen t.b.v. een plezierige, veilige en verantwoorde omgangsregeling voor de kinderen

Humanitas Match: ondersteunt jongeren tussen de 12 en 25 jaar, soms samen met de jeugdzorg

Humanitas Tandem: ondersteunt mensen die zich om welke reden dan ook geïsoleerd en eenzaam voelen

Humanitas Samen Actief: ondersteunt mensen met een migratieachtergrond bij het wegwijs worden en deelnemen aan de Nederlandse samenleving

Bij belangstellig voor de functie kunt een mail sturen met uw motivatie en CV naar twente@humanitas.nl, t.a.v. het bestuur.

Terug naar overzicht