Twente

Marketing-/ communicatieprofessional

Humanitas Twente zoekt een marketing-/communicatieprofessional

Wij spannen ons iedere dag in voor een sterke en humane Twentse samenleving. Mensen die het even niet op eigen kracht redden ondersteunen wij met een getrainde en professioneel begeleide vrijwilliger zodat zij weer verder kunnen.

Marketing en communicatie is onmisbaar om deze missie te ondersteunen en te verwezenlijken. Zichtbaarheid en profilering van onze organisatie en werving van vrijwilligers zijn daarbij de belangrijkste doelen. Met een enthousiaste en gedreven werkgroep hebben we inmiddels al veel bereikt. Echter, we komen bij het plafond van hetgeen we als organisatie zelf aankunnen en – willen. Specifieke expertise ontbreekt om verder te groeien, en de aanwezige kennis die er is ligt vaak versnipperd in de organisatie.  

Daarom hebben we een interessante strategische en operationele opdracht geformuleerd, waarbij een externe marketing-/communicatieprofessional ons een stap verder moet gaan brengen! 

Opdracht Marketing & Communicatie Humanitas Twente 2019

 Aanleiding voor deze opdracht

Humanitas Twente spant zich iedere dag in voor een sterke en humane Twentse samenleving. Iedereen is sterker dan hij of zij denkt. Mensen die het even niet op eigen kracht redden ondersteunen wij met een getrainde en professioneel begeleide vrijwilliger zodat zij weer verder kunnen.

Marketing en communicatie is onmisbaar om deze missie te ondersteunen en te verwezenlijken. In 2016 is de werkgroep Marketing & Communicatie tot stand gekomen. Dit feit betekende een eerste stap op weg naar een serieuze positie van het onderdeel marketing en communicatie binnen de afdeling Twente van Humanitas. Vanuit iedere activiteit zijn coördinatoren vrijgemaakt die zich, naast maandelijkse overleggen, regulier een aantal uren per week met dit onderwerp bezig houden, op afroep aangevuld met een stagiaire of een bestuurslid.

Deze inspanningen hebben de nodige resultaten met zich meegebracht in termen van vooral (online en offline) zichtbaarheid en profilering van Humanitas Twente. Nu zijn we toe aan ‘the next step’: een structurelere inbedding van marketing en communicatie binnen Humanitas Twente, gedragen door de hele organisatie Humanitas Twente. Marketing en communicatie is namelijk niet meer weg te denken en noodzakelijk voor onze afdeling om ons bestaansrecht aan te tonen en te behouden. Dat maakt dit onderwerp niet alleen de verantwoordelijkheid voor iedereen, maar vraagt ook om een structurelere aanpak en inbedding in de organisatie.  

Verhalenvertellers van Humanitas Twente

Goed georganiseerde marketing en communicatie zorgt ervoor dat we onze missie kunnen uitdragen en onze doelen kunnen realiseren. Feitelijk is op dit moment de Marketing en Communicatie werkgroep een verzameling ‘troubadours’ of ‘stadsomroepers’, die ervoor zorgen dat ons verhaal wordt verteld en dat er wordt gecommuniceerd met de voor ons belangrijke doelgroepen.

Daarbij houdt zij zich bezig met de strategie, de middelen/kanalen en de vorm. De inhoud, de content / de ‘pareltjes’ van deze organisatie, moeten komen uit de verschillende activiteiten van Humanitas Twente. Dat maakt dat iedereen verantwoordelijk zou moeten zijn voor marketing en communicatie.

Deze opzet was werkbaar tot nu. Echter, we komen bij ‘het plafond van hetgeen we als organisatie zelf aankunnen en – willen’. Gedegen kennis ontbreekt om verder te groeien, en de aanwezige kennis die er is ligt vaak versnipperd in de organisatie. Dit leidt tot de hierna geformuleerde opdracht, waarbij een externe marketing-/communicatieprofessional ons een stap verder moet gaan brengen, waarbij de door ons hierna geformuleerde doelen als uitgangspunt dienen:

 

 Marketing communicatie doelen 2019

De hoofddoelen:

  • Verdere vergroting van zichtbaarheid en vindbaarheid Humanitas Twente
  • Profilering van Humanitas Twente

–      naast zichtbaarheid ook weten waar Humanitas Twente voor staat (sterke en humane samenleving) en wat ze doet: kortom, een sterk merk.

  • Vrijwilligers werven 

De ondersteunende doelen:

  • Eenduidigheid uitstralen in communicatie
  • Intern draagvlak voor marketing en communicatie creëren en vergroten

 

De opdracht

In de weg naar verdere professionalisering en om versnippering van kennis en activiteiten tegen te gaan, zet Humanitas Twente een opdracht uit bij een marketing-/communicatie professional of adviesbureau:

-          Stel een plan op om de geschetste hoofd- en ondersteunende doelen te bereiken/realiseren

-          Geef inzicht in waar we nu staan (opzet nulmeting) m.b.t. hoofddoelen zichtbaarheid/profilering/werving en wat realistische meetbare doelstellingen zijn op dit vlak. Zorg voor meetbare resultaten gebaseerd op meetindicatoren / KPI’s en de opzet van een meetinstrumentarium, waaruit blijkt dat gestelde marketing- en communicatie doelen al dan niet gehaald worden en Humanitas Twente er beter voor staat dan bij het startpunt van de opdracht

-          Zorg voor structurele inbedding van marketing & communicatie in de organisatie, blijvend gedragen door de hele organisatie Humanitas Twente

-          Draag nieuwe, verfrissende ideeën en kanalen aan die Humanitas Twente kan inzetten om haar doelen te bereiken

-          Breng ons verhaal (online en offline) onderscheidend naar voren, en help ons met de opzet/creatie van daartoe behorende content

-          Geef mede uitvoering aan taken uit het werkplan van de werkgroep Marketing & Communicatie

Looptijd van de opdracht is 1 jaar (start januari 2019).

Denk je in aanmerking te komen voor deze opdracht of voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Michel Krijnsen, m.krijnsen@humanitas.nl, 074-2437733

 

 

 

Terug naar overzicht