Tweedejaars stage Samen Actief

Samen Actief biedt ondersteuning aan mensen vanaf 18 jaar met een migratieachtergrond uit zowel binnen als buiten de EU, die extra steun kunnen gebruiken bij het actief deelnemen aan de samenleving. 

De ondersteuning van Samen Actief wordt ingezet om de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten. Dit gebeurt in eigen taal indien nodig. Het gaat hierbij doorgaans om mensen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van derden vanwege een gebrek aan:

- kennis en informatie over wet- en regelgeving,
- inzicht in de inrichting en werking van het sociale stelsel in Nederland,
- vaardigheden zoals; sociale vaardigheden, taalvaardigheden, zelfredzaamheid.  

Wat bieden wij:

 • Stageplek gedurende het schooljaar
 • Voldoende ruimte om de benodigde uren te behalen
 • Uitdagende stageplek
 • Diversiteit aan deelnemers voor een brede oriëntatie
 • Begeleiding en ondersteuning
 • Een basistraining, intervisie en thema bijeenkomsten
 • Stagecontract en verzekering

Wat vragen wij:

 • Interesse kenbaar maken voor 1 juli 2019
 • Beschikbaarheid gedurende de gehele stage
 • Spreken van de Turkse en of de Arabische taal is een pré
 • Inzet bij twee a drie deelnemers (gemiddeld 6 a 8 uur per week)
 • Aanwezigheid bij de groepsbijeenkomsten eens in de 7 weken
 • Zelfstandig kunnen werken
 • In staat zijn om eigen leerweg te plannen
 • Een verklaring omtrent gedrag 

Voor informatie neem contact op met Madlin Karademir coördinator Samen Actief Tel. 074-2437733 of via de mail m.karademir@humanitas.nl

Terug naar overzicht