Twente

Vacature Tandem PO

Gezocht:

Maatjes ‘op maat’ voor project Persoonlijke Ondersteuning voor allochtone vrouwen en mannen 

Iedereen heeft in zijn leven wel eens een eenzame periode gehad. Soms trekt deze eenzaamheid vanzelf weer weg, maar vaak heb je er ondersteuning bij nodig vanuit je omgeving. Er zijn nog steeds veel mensen die deze ondersteuning onvoldoende krijgen. Humanitas Tandem is er voor deze mensen en onze vrijwilligers kunnen hierin de benodigde ondersteuning bieden. 

Binnen Humanitas Tandem biedt het project persoonlijke ondersteuning aan allochtone vrouwen en mannen - binnen Enschede, Oldenzaal en Hof van Twente- die extra steun kunnen gebruiken bij het actief deelnemen aan de samenleving. Veel van deze vrouwen en mannen zitten voornamelijk door hun gebrek aan Nederlandse taal in een isolement, waarbij ze wel contacten kunnen hebben met mensen van hun eigen afkomst, maar niet zozeer met Nederlands sprekenden. Vaak zijn ze onvoldoende wegwijs in hun buurt, weten ze niet waar ze terecht kunnen of wat hun rechten en plichten in Nederland zijn en dit kan zorgen voor juridische en administratieve problemen. De vrijwilligers die we inzetten kunnen door middel van huisbezoeken deze vrouwen en mannen ondersteuning bieden in allerlei praktische en onpraktische zaken. Sommigen willen het liefst gekoppeld worden aan een vrijwillig(st)er van eigen afkomst, omdat ze zich beter kunnen uitdrukken in hun eigen taal, anderen willen juist bewust een Nederlands sprekende vrijwillig(st)er, dit hangt af van de hulpvraag van de deelnemer. 

Voor het project persoonlijke ondersteuning voor allochtone vrouwen en mannen zijn we op zoek naar vrijwilligers van allochtone en autochtone afkomst die gedurende een jaar als maatje met iemand willen optrekken die in een sociaal isolement zit of daarin dreigt te raken. 

Wat vragen we van vrijwilligers?

 • Iedereen is welkom; van jong tot oud
 • Woonachtig in Twente 
 • Minimaal 2 – 4 uren per week beschikbaar
 • Deelname aan activiteiten, zoals de introductietraining, groeps- en thema-avonden
 • Geheimhouding van vertrouwelijke zaken
 • Zelf redelijk stabiel en actief zijn/levenservaring hebben
 • Luisterend oor kunnen bieden
 • Motivatie
 • Enthousiasme
 • Bewust van eigen handelen
 • Open staan voor andere mensen en bewust zijn van eigen (voor)oordelen
 • Inlevingsvermogen en geduld
 • Integer en betrouwbaar
 • Kan grenzen aangeven
 • Eventuele ervaringsdeskundigheid 

Wat bieden we?

 • Begeleiding, training, vrijwilligersbijeenkomsten,          
 • Verzekering (WA en ongevallen)
 • Vergoeding van reiskosten
 • Vrijwilligersovereenkomst
 • Boeiend en leerzaam werk, gemotiveerde collega’s 

Wat kan een vrijwillig(st)er doen?

De bedoeling is dat de vrijwillig(st)er ongeveer twee uur in de week samen activiteiten onderneemt die erop gericht zijn de deelnemers bij de maatschappij te betrekken, zodat deze uiteindelijk zelfstandig contacten kan gaan leggen. Activiteiten kunnen van alles zijn: naar een activiteitencentrum, een gezellige wandeling, boodschappen doen, samen sporten of de stad verkennen, maar ook praktische zaken als: samen de administratie behandelen (waar nodig is brieven vertalen en eventueel samen acties ondernemen) en samen naar afspraken bij instanties. Belangrijk is dat de vrijwilligers de deelnemers motiveren om meer Nederlands te spreken en zich te mengen in de Nederlandse maatschappij.

 

Contactgegevens

Coördinator: Emel Gurcan en Madlin Karademir 

Adres: Oude Bornseweg 85, 7556 GW Hengelo

Tel. 074 243 77 33

 

Terug naar overzicht