Begeleide omgangsregeling

Humanitas Begeleide Omgangsregeling: voor ouders én kind.

De periode tijdens en na een scheiding is een periode van hevige verandering, waarin ouders van kinderen gevoelens van boosheid, verdriet en frustratie kunnen ervaren. De impact die deze emoties hebben op ouders, maakt soms dat zij het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling voor hun kind of kinderen. De Begeleide Omgangsregeling (BOR) van Humanitas kan in dit soort situaties ondersteuning bieden.

Wat is BOR?

BOR is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig is bij de bezoeken van kinderen aan de ouder die niet de dagelijkse zorg voor hen heeft.

Het centrale uitgangspunt van BOR is dat een kind de mogelijkheid krijgt om na een scheiding met beide ouders een band te behouden. De begeleiding die wordt geboden is veelal praktisch van aard. Zo wordt ondersteuning geboden bij het maken van afspraken tussen de ouders, wordt de overgang van de ene ouder naar de andere versoepeld, etc.

Praktische kwesties

  • Aanmelding kan alleen door de ouders worden gedaan. Beide ouders dienen zich aan te melden.
  • De bezoeken vinden in principe plaats op neutraal terrein.
  • BOR neemt een neutrale positie in: er vindt geen verslaglegging plaats en geen inhoudelijke terugkoppeling naar betrokken instanties.

Kosten

De geboden hulp is gratis. Kosten door de ouders gemaakt zijn voor de ouders zelf. Eén van de ouders moet WA verzekerd zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met district Noord. De contactgegevens vind je aan de rechterkant op deze pagina.