Handige websites

Op deze pagina vind je handige websites die informatie geven over geld, besparen, uitkeringen, duurzaam leven en het geven of vragen van hulp.

Vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen ook gebruik maken van onder andere deze websites. Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld het ordenen van je administratie, neem dan contact op.

Mis je een handige website, laat dit dan weten. De contactgegevens vind je op onze homepage.

www.tynaarlo.nl
De gemeente vindt het belangrijk dat ook kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen mee kunnen doen aan sport/culturele activiteiten.Ouders kunnen daarom een beroep doen op het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Drenthe.

www.wensstichtingdrenthe.nl
Wensstichting Drenthe vervult de wens van een kind dat een steuntje in de rug verdient.

tynaarlo.startpuntgeldzaken.nl
Gemeente Tynaarlo heeft zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Hiermee willen ze voorkomen dat mensen geldproblemen krijgen en ervoor zorgen dat zij zicht hebben op hun financiële situatie.

www.vraagelkaar.nl
Vraag en aanbod van hulp wordt aan elkaar gekoppeld. Als je aangeeft wat je leuk vindt om te doen en wat jouw vragen zijn, dan kunnen we veel voor elkaar betekenen. Doe je ook mee?

https://kinderhulp.nl
Kinderen die in armoede opgroeien worden geholpen op een praktische en kindgerichte manier, bijvoorbeeld bij alledaagse dingen (een fiets), ontspanning (een dagje uit) en ontwikkeling (sport).

www.leergeld.nl/noorddrenthe
Deze stichting steunt kinderen van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens, omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Ondersteuning vindt plaats door bemiddeling of het verstrekken van financiële hulp.

www.ruilenineelde.nl
Een ruilkring is een lokaal netwerk van mensen die met elkaar diensten, goederen en kennis uitwisselen. In Eelde-Paterswolde en omgeving is zo'n ruilkring. Je krijgt punten als je iets voor een lid van de ruilkring doet.

www.wehelpen.nl
WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt hulp vragen en aanbieden, maar ook organiseren binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden.

www.nibud.nl
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Ze geven tips over de financiële administratie, besparen en financiële opvoeding van kinderen.

www.sloopdecrisis.nl
Als collectief kom je via deze website in actie voor de laagste vaste lasten. Zo kun je substantieel besparen op kosten van energie, verzekeringen en (mobiele) telefonie, internet en TV.

www.degkb.nl
De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is een overheidsinstelling voor hulp bij (preventie van) schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. De GKB helpt mensen met een financieel probleem waar ze zelf niet uit komen.

www.genoeg.nl
Een onafhankelijk internetplatform gericht op duurzaam leven, met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer tijd. Het biedt inspiratie en praktische informatie voor een creatiever leven met minder geld.

www.rechtopgeld.nl
Deze website biedt een overzicht van meer dan 70 regelingen: uitkeringen, toeslagen, particuliere subsidies, studiefinanciering, etc. Door het invullen van een eenvoudige test krijg je snel inzicht in mogelijke regelingen.

www.zonnebloem.nl
De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, leeftijd of handicap. Ze organiseren thuisbezoek, excursies, evenementen en aangepaste vakanties.

www.stichtingtrias.nl
Trias is een brede instelling voor welzijn en kinderopvang in het hart van de samenleving. De activiteiten zijn onder andere bel-bus Tynaarlo, ouderenadvies, klussendienst en huisbezoek voor 75+ers.

http://www.vtzd.nl
Vrijwilligers van VTZD (Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe) bieden hulp en ondersteuning bij de zorg voor zieken in de laatste levensfase. De medische en verpleegkundige zorg wordt gegeven door artsen en verpleegkundigen.

www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Op de website vind je informatie over alle werkzaamheden en locaties van deze stichting.