Over ons

Steun ons

Onze vrijwilligers hebben in 2019 322 deelnemers bijgestaan. Hoewel de vrijwilligers niet betaald krijgen, is er wel geld nodig om bijvoorbeeld reiskosten te vergoeden of scholing te financieren.

Draag je ons een warm hart toe en wil je ons ondersteunen? Dat kan op een aantal manieren. We zijn met alle vormen van ondersteuning enorm blij.

Lid worden

Doneren ten name van Humanitas district Noord, afdeling Tynaarlo

Nalatenschap

Speel mee met de Vriendenloterij

Bedrijven en fondsen

Geven met een fiscaal voordeel

Jaarverslagen

Hieronder vind je de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

 Factsheet 2019.pdf

Geschiedenis afdeling Tynaarlo

Afdeling Humanitas Eelde/Paterswolde is in 1967 opgericht door de heer Buitenkamp uit Eelde. Zijn echtgenote was een studiegenoot van mevrouw Else van der Laan en een voorvechtster voor de humanistische waarden. De heer en mevrouw Buitenkamp zijn inmiddels overleden.

Afdeling Eelde/Paterswolde maakte in de eerste jaren een bloeiende periode door, met veel leden en donateurs. De humanistische uitgangspunten vertaalde Humanitas in diensten van mens tot mens op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hierbij werd niet gekeken naar afkomst en religie.

Eerste activiteiten

De eerste activiteiten van Humanitas afdeling Tynaarlo waren:

  • In de plaatselijke bibliotheek werd een peuteropvang gerealiseerd. Dit werk is voortgezet, totdat het onder gemeentelijke verantwoording kwam en verhuisde naar Ons Dorpshuis.

  • Humanitas hield zich bezig met vluchtelingenwerk, totdat de onafhankelijke Stichting  Vluchtelingenwerk het roer overnam.

  • Vele jaren werd kinderopvang georganiseerd voor kinderen die frisse lucht nodig hadden en een week in Drenthe kwamen logeren.

Bouw Else van der Laanhuis

In 1970 was mevrouw Else van der Laan voorzitter. Zij heeft aanhef gegeven tot het bouwen van een verzorgingshuis op humanistische grondslag. Op 1 september 1971 werd de heer Reinders benoemd tot directeur van het toen in aanbouw zijnde Else van der Laanhuis, vernoemd naar de initiatiefneemster mevrouw Van der Laan.

In januari 1972 werd het verzorgingshuis in gebruik genomen en in juni van dat jaar officieel geopend. Helaas heeft mevrouw Van der Laan de opening niet meer kunnen meemaken. Zij overleed voor de opening in 1971.

Van Humanitas Eelde/Paterswolde naar Humanitas Tynaarlo

Na het samenvoegen van verschillende gemeenten in de regio, werd de naam van Humanitas Eelde/Paterswolde veranderd in Humanitas Tynaarlo.

Nog steeds is Humanitas een bloeiende afdeling, waar veel activiteiten plaatsvinden onder leiding van een enthousiast bestuur en ondersteund door even enthousiaste vrijwilligers. De projecten die op dit moment actief zijn bij Humanitas Tynaarlo zijn Sinterklaasactie, Kindervakantieweken, Thuisadministratie, Verlies bij Rouw en Echtscheiding en als laatste project Maatjes, opgezet in 2014.