Tynaarlo

Vrijwilligers

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. De werkzaamheden en de inzet van vrijwilligers is heel verschillend.

Actuele vacatures

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. Een actueel overzicht van de vacatures vind je in de vacaturebank van Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo. Hier kun je in het veld 'Sorteer op organisatie' Humanitas Tynaarlo kiezen.

Soorten vrijwilligers

We kennen 3 soorten vrijwilligers.

Uitvoerende vrijwilligers

Je helpt mensen die dat het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld als maatje van iemand die eenzaam is. Of je helpt iemand bij het ordenen van zijn administratie.

Coördinerende vrijwilligers

Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers. Zij kunnen met vragen en verhalen bij jou terecht. Ook zorg je voor de juiste match tussen vrijwilliger en deelnemer en let je op de kwaliteit van het werk.

Bestuurlijke vrijwilligers

Je bent actief in de besturen van onze afdelingen, districten en het hoofdbestuur. Daar maak je plannen voor de korte en langere termijn. Daarnaast bedenk je nieuwe activiteiten, doe je aan fondsenwerving en onderhoud je contact met de lokale omgeving.

Wat bieden we je?

Al onze vrijwilligers gaan goed voorbereid aan de slag. Je volgt een basisscholing en woont een introductiebijeenkomst bij. Zo nodig krijg je vervolgtrainingen; dit is afhankelijk van het soort werk dat je gaat verrichten. Ook krijg je persoonlijke begeleiding van een coördinator. Bij hem kun je terecht met al je vragen. Ook kun je terugkombijeenkomsten bijwonen. Natuurlijk ben je als onze vrijwilliger WA-verzekerd tijdens je werk.

In een korte film komen vrijwilligers aan het woord. Ook wordt ingegaan op de scholing.