Vrijwilligers

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. De werkzaamheden en de inzet van vrijwilligers is heel verschillend.

Actuele vacatures

We zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers. Een actueel overzicht van de vacatures vind je hier. Ben je nieuwsgierig, neem dan gerust contact op! 

Bestuursleden

Als bestuurslid ben je maatschappelijke betrokken, kun je goed samenwerken en stel je je representatief op. Je neemt deel aan het bestuursoverleg waarin je zelf kunt bepalen welke rol je inneemt en met welke activiteiten je je graag bezig houdt. Daarnaast presenteer je Humanitas ook naar buiten toe in overleg met externe partners. De tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week, waarbij het bestuurt elke 6 weken vergadert.

Penningmeester

Onze penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële gegevens van Humanitas Tynaarlo. Hij of zij is bekend met financiële processen zoals het opstellen van een begroting en het aanvragen van subsidies en is eindverantwoordelijk voor gedeclareerde kosten binnen de afdeling. Ook heeft onze penningmeester een visie over het werven van donateurs, sponsoren, acties en andere manieren om onze activiteiten te kunnen bekostigen. Dit zal de komende jaren een belangrijk onderdeel van de functie worden. De tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week, waarbij het bestuurt elke 6 weken vergadert.

Coördinatoren

Voor verschillende activiteiten zoeken wij nog coördinatoren. Mede door de groei van onze afdeling de afgelopen jaren heeft onze afdeling een tekort aan coördinatoren. De coördinator zorgt voor het koppelen van deelnemers aan vrijwilligers, organiseert overleggen en heeft contact met externe samenwerkingspartners en collega’s van andere afdelingen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de gedeclareerde kosten voor de activiteit en verantwoordt het benodigde budget voor het komende jaar. De tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per week, waarbij de vergaderingen per activiteit bepaald worden.

Wij bieden
  • Een leuke afdeling met fijne collega-vrijwilligers die zich allen graag inzetten voor een ander!
  • Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden
  • Onkostenvergoeding
  • Goede verzekering
  • Waardevolle contacten met organisaties en vrijwilligers
  • Een gratis lidmaatschap en een abonnement op ons magazine Van Mens Tot Mens
  • Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige vrijwilligers functie
  • De kans om unieke leerervaringen op te doen, die eventueel je mogelijkheden op de arbeidsmarkt kunnen vergroten

Soorten vrijwilligers

We kennen 3 soorten vrijwilligers.

Uitvoerende vrijwilligers

Je helpt mensen die dat het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld als maatje van iemand die eenzaam is. Of je helpt iemand bij het ordenen van zijn administratie.

Coördinerende vrijwilligers

Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers. Zij kunnen met vragen en verhalen bij jou terecht. Ook zorg je voor de juiste match tussen vrijwilliger en deelnemer en let je op de kwaliteit van het werk.

Bestuurlijke vrijwilligers

Je bent actief in de besturen van onze afdelingen, districten en het hoofdbestuur. Daar maak je plannen voor de korte en langere termijn. Daarnaast bedenk je nieuwe activiteiten, doe je aan fondsenwerving en onderhoud je contact met de lokale omgeving.

Wat bieden we je?

Al onze vrijwilligers gaan goed voorbereid aan de slag. Je volgt een basisscholing en woont een introductiebijeenkomst bij. Zo nodig krijg je vervolgtrainingen; dit is afhankelijk van het soort werk dat je gaat verrichten. Ook krijg je persoonlijke begeleiding van een coördinator. Bij hem kun je terecht met al je vragen. Ook kun je terugkombijeenkomsten bijwonen. Natuurlijk ben je als onze vrijwilliger WA-verzekerd tijdens je werk.

In een korte film komen vrijwilligers aan het woord. Ook wordt ingegaan op de scholing.