Utrecht

Wat we doen

Vriendschappelijk Huisbezoek

Voel je je soms eenzaam en wil je ook wel eens iemand op de koffie? Je bent niet alleen. Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek is er voor mensen die behoefte hebben aan wat meer gezelligheid. 

Taalmaatjes

Taalmaatjes Utrecht zoekt vrijwilligers die anderstaligen beter Nederlands leren spreken. Wil jij als Taalmaatje een ander helpen beter om zich makkelijker uit te drukken?

Thuisadministratie

Thuisadministratie helpt je jouw administratie op orde te krijgen. Voorkom hoge schulden en trek op tijd aan de bel. Onze getrainde vrijwilligers ondersteunen je zodat je binnen een jaar zelf je financiën kunt doen.  

Studiemaatjes

Het studentenleven ontdekken kan lastig zijn als er sprake is van psychische problematiek. Soms heb je iemand nodig die naast je staat, bij wie je verhaal kwijt kunt en die je kan helpen bij studie gerelateerde problematiek

Maatjesproject Slachtoffers  Mensenhandel (en andere vormen van geweld)

Wil je graag een maatje om samen mee op stap te gaan? Afspreken met mensen, zonder dat de focus op jouw verleden ligt? Onze vrijwilligers zijn er voor je!

Lotgenotengroep Nabestaanden na zelfdoding

Een dierbare verliezen door zelfdoding heeft een grote impact op je leven. Hoe kan je verder met dit ingrijpende verlies? In de lotgenotengroep vind je (h)erkenning. 

Steun bij Rouw - Individuele gesprekken

Rouw is een natuurlijke reactie op verlies. Steun Bij Rouw helpt. Praten over het verlies kan bijdragen om hiermee om te gaan. Regelmatig komt er een goed geschoolde vrijwilliger op bezoek die luistert, alle gevoelens accepteert en vertrouwen biedt.

Humanitas Lotgenotengroep Rouw Jong Volwassenen

Met het verlies van een ouder, broer of zus valt één van je ankers van je bestaan weg.  De meeste vrienden uit je omgeving kennen deze ervaring niet, wat je een gevoel van eenzaamheid kan geven. In deze groep tref je leeftijdgenoten bij wie je wel herkenning kan vinden.

Telefooncirkel

Het is altijd fijn als er iemand is, die weet hoe het met je gaat. Mocht er wat zijn, dan sta je er niet alleen voor.