Wat we doen

Steun bij Rouw Utrecht

Rouw is een natuurlijke reactie op verlies. Steun Bij Rouw helpt. Praten over het verlies kan bijdragen om hiermee om te gaan. Regelmatig komt er een goed geschoolde vrijwilliger op bezoek die luistert, alle gevoelens accepteert en vertrouwen biedt.

Steun bij Rouw Lotgenotengroep Nabestaanden na Zelfdoding

Een dierbare verliezen door zelfdoding heeft een grote impact op je leven. Hoe kan je verder met dit ingrijpende verlies? In de lotgenotengroep vind je (h)erkenning. 

Lotgenotengroep Rouw Jong Volwassenen

Lotgenotengroep Rouw Jongvolwassenen - Met het verlies van een ouder, broer of zus valt één van je ankers van je bestaan weg. Je meeste vrienden kennen deze ervaring niet, wat een gevoel van eenzaamheid kan geven. In deze groep tref je leeftijdgenoten bij wie je herkenning kan vinden.

Lotgenotengroep partnerverlies

Hoe verwerk je het overlijden van een dierbare? Lotgenotengroep Partnerverlies steunt je.