Wat we doen

Steun bij Rouw

Ben je een dierbare verloren? Voel je je  alleen in het gemis en verdriet? Bij een vrijwilliger van Steun bij Rouw vind je (h)erkenning, steun en begrip.

Lotgenotengroep Rouw Nabestaanden na Zelfdoding

Een dierbare verliezen door zelfdoding heeft een grote impact op je leven. Hoe kan je verder met dit ingrijpende verlies? In de lotgenotengroep vind je (h)erkenning. 

Lotgenotengroep Rouw Jong Volwassenen

Lotgenotengroep Rouw Jongvolwassenen - Met het verlies van een ouder, broer of zus valt één van je ankers van je bestaan weg. Je meeste vrienden kennen deze ervaring niet, wat een gevoel van eenzaamheid kan geven. In deze groep tref je leeftijdgenoten bij wie je herkenning kan vinden.

Lotgenotengroep partnerverlies

Hoe verwerk je het overlijden van een dierbare? Lotgenotengroep Partnerverlies steunt je.