Maatjesproject Slachtoffers  Mensenhandel (en andere vormen van geweld)

Kijken naar de toekomst


Slachtoffers van binnenlandse en buitenlandse mensenhandel, van eergerelateerd en huiselijk geweld of (ex)prostituees vinden het vaak lastig om nieuwe contacten op te bouwen en om mensen weer te durven vertrouwen. Door oude banden en gevoelens is het soms lastig om je op de toekomst te richten.

Samen met een maatje krijg je weer vertrouwen in anderen en in jezelf. Jullie ondernemen leuke activiteiten zoals koken, winkelen of naar de sportschool gaan. Misschien wil je de stad ontdekken of meer mensen leren kennen. Of heb je behoefte aan een luisterend oor of een goed gesprek. En heb je moeite met de Nederlandse taal, dan is een maatje ook fijn om mee te oefenen. Het contact is gericht op de toekomst, niet het verleden.

Als je deelneemt zoekt Humanitas een vrijwilliger die bij jou past. Jullie hebben regelmatig contact en bepalen samen wat voor activiteiten jullie ondernemen.

Interessante links: