Lotgenotengroep Rouw Nabestaanden na Zelfdoding

Het verliezen van een dierbare door zelfdoding is bijzonder ingrijpend. Er kan een periode van veel zorg en angst aan vooraf gegaan zijn; het kan ook plotsklaps zijn gebeurd. Veel nabestaanden blijven achter met vragen waarop niet zomaar, of misschien wel nooit, antwoorden te geven zijn. Daarnaast kunnen gevoelens van o.a. schuld, wanhoop en machteloosheid het leven kleuren. De meeste mensen uit je omgeving kennen deze ervaring niet, wat je een gevoel van eenzaamheid kan geven. Hoe kan je verder? In de ontmoeting met andere nabestaanden ervaar je dat je niet de enige bent die worstelt met vragen en intense gevoelens. Daar een ieder een dierbare is verloren door zelfdoding, is er vanaf het begin veel (h)erkenning en begrip. Door het delen van verhalen, ervaringen en gevoelens, ontvang je niet alleen steun, maar geef je het ook.

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding te organiseren. Zodra dit wel weer tot de mogelijkheden behoort kun je informatie hierover vinden op de website.

Neem gerust contact op voor meer informatie, ook voor de mogelijkheid voor individuele gesprekken: Sylvia van Dort, 06 - 39202030 / nnz.utrecht@gmail.com