Utrecht

Lotgenotengroep Nabestaanden na Zelfdoding

In het najaar van 2016 gaat de rouw groep voor nabestaanden na zelfdoding van start.

Coördinatoren
De begeleiding is in handen van Renee Lommen en Sylvia van Dort, beiden werkzaam als coördinator Steun bij Rouw, Humanitas Utrecht. Zowel Renee als Sylvia hebben ruime ervaring met het geven van individuele rouwbegeleiding. Daarnaast heeft Renee ook verschillende lotgenoten groepen voor rouw begeleid. Sylvia is bovendien ervaringsdeskundige op het gebied van rouw na zelfdoding.

11 Avonden
De lotgenoten groep nabestaanden na zelfdoding zal in totaal 11 keer bij elkaar komen. Tien avonden zijn georganiseerd rond thema’s welke in het bijzonder voorkomen wanneer je iemand verliest door zelfdoding. De 11e avond is een terugkombijeenkomst.

Voorafgaand aan deelname aan de groep zal een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden met de begeleiders Renee en Sylvia. Dit gesprek, op het kantoor van Humanitas, is o.a. bedoeld om te kijken of deelname aan een groep nu past bij je situatie.

Data: donderdagmiddag 4 augustus, of donderdagmiddag 8 september.

Wat kan je verwachten?
Voorop staat dat alle bijeenkomsten bedoeld zijn om te praten over wat een ieder tegenkomt bij het verder gaan na de zelfdoding van je dierbare. Omdat rouw na zelfdoding een aantal eigen kenmerken heeft, zullen we daar tijdens de bijeenkomsten in het bijzonder aandacht aan besteden.  Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: wat is er gebeurd? Wat is het levensverhaal? Ben je met vragen achtergebleven en hoe ga je daar mee om? Was er een brief of andere boodschap achtergelaten en wat betekent deze voor je? Hoe was het afscheid?

Ook zal ruim aandacht besteed worden aan het omgaan met gevoelens die ervaren worden. We gaan met elkaar in gesprek over wat kan je doen op speciale dagen. En welk effect hebben de reacties van de omgeving op je? Kan je samen met je gezinsleden of familie en vrienden je rouw delen of gaat het juist helemaal niet? Wat doe je met persoonlijke spullen?

Waar?
De bijeenkomsten worden gehouden op het kantoor van Humanitas Utrecht.
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht

Het kantoor is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. Station Overvecht is op vijf minuten loopafstand. Op de Mr. Tripkade stoppen verschillende bussen. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid op het terrein van het kantoor.

Wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende maandagavonden, van 19.30 tot 22.00:
12 -19 en 26 september; 3 - 10 en 24 oktober; 7 en 28 november, 12 december, 9 januari 2017.
Op 6 februari 2017 vindt een terugkombijeenkomst plaats.

Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renee Lommen of Sylvia van Dort
tel 06 351 30 448 of e-mail: sbr.utrecht@humanitas.nl, www.humanitasutrecht.nl