Steun bij Rouw Lotgenotengroep Nabestaanden na Zelfdoding

Verdergaan na het verlies van een geliefde door zelfdoding. Wat kan je helpen? 

Een dierbare verliezen door zelfdoding zet je hele leven op zijn kop. In de lotgenotengroep is ruimte om je verhaal te vertellen. Luisterend naar de verhalen van anderen, ervaar je dat je niet de enige bent die dit meemaakt. In de groep gaan we met elkaar in gesprek over wat je tegenkomt op het pad van rouw. De groep komt een tiental keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten besteden we aandacht aan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat is er gebeurd? Wat is het levensverhaal?;
  • Vragen als: waarom heeft hij dit gedaan? Waarom heb ik het niet gezien. Had ik wellicht....?;
  • Schuldgevoelens;
  • Wat is rouw, ontdek welke gevoelens en gedrag allemaal bij rouw kunnen      voorkomen;
  • Reacties vanuit de omgeving en hoe daar mee om te gaan;
  • Hoe rouw je samen met je gezin? Kan dat?;
  • Wat is goed voor je om te doen en wat juist niet;
  • De kracht om verder te gaan (op zoek naar je eigen krachtbronnen);

Er wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro.

Voor informatie en/of aanmelding voor een nieuwe groep kan je contact opnemen met Sylvia van Dort: 06 39202030 of via e-mail: nnz.utrecht@gmail.com

Op dit moment is nog niet bekend wanneer er een nieuwe groep van start zal gaan. Je kan wel op een wachtlijst geplaatst worden. Zodra er meer bekend is wordt er contact met je opgenomen. 

Behoefte aan contact met andere nabestaanden? Raaklijn is een ontmoetingsplek voor nabestaanden na zelfdoding. 

Zie: Raaklijn