Lotgenotengroep partnerverlies

Wegens een lange wachtlijst is het op dit moment helaas niet mogelijk om je voor de lotgenotengroepen aan te melden.

Het verlies van een partner is bijzonder ingrijpend. Je vertrouwde klankbord ben je kwijt en de gezamenlijke toekomst is verdwenen. De lege plek aan tafel en naast je in bed maken het gemis erg voelbaar. Daarnaast sta je nu alleen voor alle praktische zaken die gedaan moeten worden. Hoe nu verder? Wat kan je helpen om je leven weer vorm te geven? In deze groep ontmoet je mensen die jouw verhaal en gevoelens (h)erkennen. Door het delen van verhalen, ervaringen en gevoelens, ontvang je niet alleen steun, maar geef je het ook.

Wat kan je verwachten?
Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende thema’s. Onderwerpen die in de groep aan bod komen zijn onder andere: Wat is er gebeurd?, wat is rouw? (welke gevoelens en gedrag kunnen er bij rouw voorkomen), reacties vanuit de omgeving, omgaan met herinneringen, hoe zorg je goed voor jezelf?, wat geeft je kracht en wat heb je nodig bij het verder gaan? en vanzelfsprekend gesprekspunten die de deelnemers zelf inbrengen.

Voorafgaand aan de start van de groep word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we je meer informatie geven over de groep en kijken of het past bij je verwachtingen. Ook bespreken we samen of meedoen op dit moment passend is voor je.

 Je kunt je aanmelden als je:

  • Je partner bent verloren (om en nabij zes maanden of langer geleden),
  • en 50 jaar of ouder bent.

Praktische informatie

  • De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht deelnemers.
  • Er zijn acht bijeenkomsten + één terugkombijeenkomst.
  • Bij voldoende aanmeldingen start de groep twee keer per jaar.
  • De groep wordt begeleid door Willemien Ausems en Renee Lommen.
  • We vragen een eigen bijdrage van €50,-. Kun je dit niet betalen? Dan zoeken we samen een oplossing.
  • De groep komt samen bij Humanitas Utrecht, Christiaan Krammlaan 2.

Aanmelden
Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een lotgenotengroep te organiseren. Zodra dit weer tot de mogelijkheden behoort kun je informatie hierover vinden op de website. Je kunt je wel aanmelden voor individuele gesprekken van Steun bij Rouw. Kijk ook op Stichting Tröst - ontmoetingsplek voor mensen die met verlies door de dood te maken heeft.