Workshop Zorgen over geld? Praten helpt

Schulden, achterstanden, armoede, geldzorgen... Veel inwoners en gezinnen in Utrecht worstelen ermee en de gevolgen ervan zijn groot. Maar gevoelens van schaamte staan vaak in de weg om ze met professionals of vrijwilligers te bespreken en om hulp te zoeken. 

In deze workshop leer je meer over de gevolgen van chronische geldstress en het belang om daar iets aan te doen. Geldstress beïnvloedt het denken en het doen van veel inwoners en creëert daardoor ook problemen op andere leefgebieden zoals gezondheid, opvoeding, werk en opleiding. Jij leert vervolgens hoe je dit thema op een laagdrempelige manier bespreekbaar kunt maken en hoe jij mensen vervolgens in een gesprek misschien kunt motiveren om stappen te zetten in de richting van hulp en een oplossing. De workshop is praktisch, informatief en interactief. Je gaat naar huis met concrete inzichten, tips en handvatten.

De workshop wordt gegeven door Marc Anderson of Peter Wesdorp. Beide zijn ervaren en enthousiaste trainers en opleiders van wat zij ‘praatprofessionals’ noemen. Zij ondersteunen verschillende gemeenten, instanties en vrijwilligersorganisaties op het terrein van armoede- en schuldenproblematiek.

Wat: Workshop Zorgen over geld? Praten helpt 
Wanneer: 21 november 2019, 13.30 tot 17.00 uur  
Waar: Tractieweg 2, zaal 1.032

Aanmelden kan via: https://workshopszorgenovergeld-pratenhelpt.eev-gu.nl/page/607544

Terug naar overzicht