Ambassadeurs Informele Zorg

Humanitas Utrecht is een van de kerngroepleden van het NIZU. Samenwerkend binnen NIZU-verband is afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe variant van de ambassadeur informele zorg. In 2015 zijn ambassadeurs informele zorg ingezet in de buurtteams om kennis over de informele zorg over te dragen. Eind 2017 volgde een pilot met ambassadeurs informele zorg in 6 Utrechtse wijken. Het doel: een wijkgerichte en laagdrempelige vorm van kennisoverdracht rondom informele zorg aan Buurtteams, Sociaal Makel Organisaties, buurtnetwerken, bewoners, huisartsen en wijkverpleging etc. En één aanspreekpunt in de wijk voor alle informele zorg in Utrecht.

Met ingang van januari 2019 is er, met dank aan de gemeente Utrecht, in alle 10 Utrechtse wijken een ambassadeur beschikbaar. Waar de Ambassadeurs Informele Zorg zich tot nu toe met name richtten op de vrijwillige inzet, gaan we dit jaar de ambassadeurs ook inzetten rondom mantelzorgondersteuning. We combineren dan de werkzaamheden rondom vrijwillige inzet en mantelzorg in één persoon per wijk en bereiken hiermee een inhoudelijke meerwaarde en een efficiencyslag.

De ambassadeurs vertegenwoordigen alle partijen binnen het NIZU en feitelijk alle Informele Zorg partijen in de stad, men kijkt dus met een brede blik. De ambassadeur draagt bij tot verbinding van het formele en informele aanbod binnen buurt, wijk en stad door middel van voorlichting, aansluiten bij netwerkbijeenkomsten, één op één contact met professionals en op de juiste manier doorverwijzen.

Op de afbeelding hieronder staat welke ambassadeur in welke wijk werkt.

Humanitas Utrecht is een van de kernpartners van het NIZU.

Terug naar het nieuwsoverzicht