Basistraining Informele Zorg

In Utrecht zetten vele organisaties zich in om de stad en haar inwoners nog mooier en/of beter te maken. Veel van deze organisaties werken met vrijwilligers en zonder deze vrijwilligers zou Utrecht er heel anders uit zien. Immers, 1 op de 3 inwoners in Utrecht doet vrijwilligerswerk. Soms eenmalig, maar vaak ook structureel. Om deze vrijwilligers goed in te kunnen zetten en hen zo goed mogelijk te ondersteunen, bieden veel van deze organisaties trainingen en workshops aan. Dit betekent tegelijkertijd dat veel organisaties in Utrecht mogelijk een grote overlap aan deze trainingen en workshops hebben. Voor kleinere organisaties kan het juist zijn dat er geen ruimte (tijd en geld) beschikbaar is om trainingen aan hun vrijwilligers aan te bieden. Daarnaast zijn sommige thema's zo specifiek, dat deze juist minder snel worden aangeboden terwijl dit wel van toegevoegde waarde zou zijn.

De ambitie van Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) is om op termijn een Vrijwilligersacademie te starten, waar zoveel mogelijk trainingen, workshops en lezingen worden ondergebracht die voor een Utrechtse vrijwilliger interessant kunnen zijn. Op die manier wordt kennis gedeeld, verbindingen tussen organisaties en vrijwilligers versterkt en vrijwilligerswerk gepromoot. Doel is daarbij: samen waar mogelijk, zelfstandig waar nodig.

Als eerste stap biedt NIZU daarom vanaf februari 2019 een basistraining Informele Zorg aan. Een training waar elke (toekomstig) nieuwe vrijwilliger aan deel kan nemen om zicht te krijgen op zijn of haar rol als vrijwilliger, het Utrechtse Informele Zorg veld en het praktisch oefenen met communicatieve vaardigheden.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • doelgroep waar vrijwilliger contact mee heeft 
  • rol van vrijwilliger 
  • sociale kaart Utrecht 
  • gesprekstechnieken oefenen  
  • afstand en nabijheid / grenzen stellen 
  • feedback geven 

De trainingen worden op de volgende data gegeven:

Maandag 11 en 18 februari 12.30 -  16.00 uur
Dinsdag 12 en 19 maart 09.00 - 12.30 uur
Woensdag 3 en 17 april 17.30 - 21.00 uur
Donderdag 9 en 16 mei 09.00 - 12.30 uur

Aanmelden kan hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht