3.Rituelen - door Carlien van Geffen: Ontrafelen en verbinden

Doel
Door op een creatieve wijze uitdrukking te geven aan alle soorten gevoelens en gedachten, ontstaat er ruimte om in het hier en nu stil te staan bij wat je wilt loslaten en wat je wilt vasthouden. Ruimte om je opnieuw te verbinden.

Werkwijze
We gaan aan de slag met wol. In alle soorten, kleuren en maten. Wol is niet alleen zacht en prikvrij, het verwarmt en verkoelt. Wol kan iets afsluiten, maar ook beschermen. Door met dit materiaal te werken, geven we letterlijk handen en voeten aan het gemis, de onzekerheid en de onmacht. Maar ook aan de trost, de dankbaarheid en de inspiratie. We eindigen de bijeenkomst met het samen gedenken van de dierbaren die er niet meer zijn. 

Carlien van Geffen (1970)
Carlien van Geffen is ritueelbegeleider. Haar bedrijf de Kunst van het Vieren helpt je om de juiste snaar te raken met een op maat gemaakt ritueel waar je je eigen ingrediƫnten aan kunt toevoegen. Of er een feestelijke of verdrietige aanleiding is, of het gaat om een afscheid of een nieuw begin, een ritueel geeft er betekenis aan. Het verbindt, troost en inspireert. Lees meer op www.dekunstvanhetvieren.nl

  

Terug naar het nieuwsoverzicht