Van Telefooncirkels naar Contactcirkels

Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat. Mocht er wat zijn, dan sta je er immers niet alleen voor. Voor alleenwonenden is die vinger aan de pols niet altijd vanzelfsprekend. De telefooncirkel ondervangt dit op een mooie, eenvoudige manier. Per januari 2020 zijn de telefooncirkels terug overgedragen van vrijwilligersorganisatie Humanitas Utrecht naar Rode Kruis Utrecht en gaan ze verder onder de naam contactcirkels.

Als deelnemer aan de contactcirkel hoor je bij een groep mensen die op elkaar let. Als het niet lukt om op het afgesproken moment contact te krijgen, alarmeert de cirkel iemand om even een kijkje te nemen. Iemand wordt dus niet zomaar vergeten. Dat geeft een veilig gevoel. De deelnemers vormen een cirkel door elke dag contact met elkaar te hebben en te vragen of alles goed gaat.

Coördinator Humanitas Utrecht, Anne de Goede: ‘Omdat het Rode Kruis in 2018 haar sociale activiteiten af moest stoten, heeft Humanitas dit project destijds overgenomen. Wij zijn er voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Vrijwilligers ondersteunen deelnemers weer op eigen kracht verder te kunnen. Telefooncirkels heeft een minder activerend en tijdelijk karakter dan onze andere projecten, maar we zagen dat er zoveel mensen bij gebaat waren, dat we destijds besloten hebben het project over te nemen.’

‘Rode Kruis Utrecht vindt het belangrijk dat niemand lang onopgemerkt blijft’, aldus Suzan Pijls, projectleider Rode Kruis Utrecht. ‘Wij hebben de contactcirkels weer opgepakt, omdat we zien dat er veel behoefte aan is en dit project belangrijk kan zijn voor een steeds grotere groep alleenstaanden. Omdat we het verwarrend vinden dat er twee partijen in Utrecht zijn die dezelfde dienst aanbieden, is er gezamenlijk besloten de Contactcirkels per januari 2020 weer terug over te nemen. Daar zijn we heel blij mee! In 2020 gaan we aan de slag om het aantal contactcirkels verder uit te breiden. Dit kan mede door subsidie van de Gemeente Utrecht.’

Ben of ken jij iemand die gebaat is bij een contactcirkel, neem dan contact op met Rode Kruis Utrecht, Suzan Pijls, spijls@redcross.nl, 06-12679754

Terug naar het nieuwsoverzicht