Humanitas doet oproep aan gemeenten

Op de Nationale Vrijwilligersdag 2018 roept Vereniging Humanitas gemeenten op om te investeren in vrijwilligersorganisaties. De nieuwe algemeen directeur van Humanitas, Lodi Hennink vraagt gemeenten om organisaties zoals Humanitas actief te benutten bij lokale uitdagingen op thema’s als zorg, jeugdzorg en armoede. Hennink: “Waar Vereniging Humanitas het meeste kan betekenen, zijn de gemeenten waar de politiek inziet dat vrijwilligers onmisbaar zijn binnen het sociale domein en voor het versterken van de sociale cohesie. In die gemeenten zijn vrijwilligersorganisaties als Humanitas vaste partners en wordt vrijwilligerswerk in het beleid verankerd. Vereniging Humanitas roept andere gemeentes die nog niet zo ver zijn op, de goede voorbeelden te volgen”.

Ruim 25.000 mensen zetten zich namens Vereniging Humanitas bijna dagelijks in als vrijwilliger om mensen op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Hennink: “Onze hulp is gratis en altijd in de buurt. We hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Voor ons is het hierbij het belangrijkst dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken’.” Gemeenten zien vaak vooral het kortetermijnvoordeel: minder directe kosten en  ‘handjes’ die zaken oppakken waar de reguliere ondersteuning niet aan toekomt. Hennink: “Dat is  een te beperkte kijk. Door onze vrijwilligers bij lokale uitdagingen in te schakelen kunnen wij mensen opleiden en bemiddelen en hiermee zowel preventief als menselijk het verschil maken. Het is zonde van gemeenschapsgeld als daarop niet wordt ingezet.

Ondersteuning achter de voordeur
Humanitas is trots op de unieke persoonlijke aanpak van haar vrijwilligers. Vrijwilligers hebben door training kennis, een groot netwerk en weten wat nodig is. “Juist achter de voordeur gaan er veel problemen schuil, zoals eenzaamheid of schuldenproblematiek. Problemen die niet of te laat zichtbaar zijn of worden voor gemeenten en zorgverleners. “Benut ons netwerk dus,” stelt Hennink. Hij ziet dat in aanbestedingstrajecten van gemeenten vooral wordt gekeken naar dure formele zorgondersteuners. “Maar door juist ook een organisatie als Humanitas bij lokale uitdagingen te betrekken, investeer je in het directe menselijke contact waar kwetsbaren in de samenleving juist om vragen. Want door aandacht en tijd is de weg naar zelfredzaamheid kort. Durf daarom in te zetten op nabuurschap in de meest brede zin van het woord!”

Terug naar het nieuwsoverzicht