Utrecht

Indrukwekkende documentaire: In het hoofd van mijn zusje

Regisseur Ingrid Kamerling onderzoekt op persoonlijke en filmische wijze de zelfdoding van haar zus Vivian. De film wordt vertoond in de Gouden Kalf Competitie. Deze documentaire gaat dinsdag 27 september in première op het Nederlands Film Festival 2016 in Utrecht. 

Na de plotselinge dood van haar 24-jarige zus in september 2010 bleven zij en haar omgeving met veel vragen achter.
Vivian was een mooie, veelbelovende jonge vrouw die net haar eerste master had afgerond. Ze stond volop in het leven, reisde de hele wereld over en volgde een traineeship bij een vooraanstaand consultancybureau. Vivian was, zoals zoveel leeftijdgenoten, op zoek naar wie ze was en naar wat zij kon bijdragen aan deze wereld.

De filmmaakster zocht gedurende vijf jaar naar antwoorden. De meeslepende film laat je ontroerd en verslagen achter.
 
Kaarten première 
Kaarten zijn verkrijgbaar, via onderstaande link, op de website van het Nederlands Film Festival 
https://www.filmfestival.nl/publiek/films/in-het-hoofd-van-mijn-zusje

Tendens
De suïcide van Vivian past in een tendens van een stijgend aantal zelfdodingen onder jongeren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zelfdodingen onder jonge mensen (20 - 25 jaar) sinds 2010  toeneemt. In deze groep is zelfdoding doodsoorzaak nummer één. 

Preventie 
Suïcidepreventie staat hoog op de politieke agenda. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde vorig jaar 3,2 miljoen euro beschikbaar voor extra onderzoek. In maart kondigde ze een publiekscampagne aan om de eerste signalen van depressie onder jonge vrouwen te herkennen. Op 7 september jl. heeft in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaatsgevonden over de toename van zelfdodingen en voortgang van de landelijke suïcidepreventie.

Debat na de première 
Terugkijkend op dat overleg wordt op 27 september, na een vertoning van de film in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht met o.a. psychiater Jurgen Cornelis en kinder- en jeugdpsychiater Jan Meerdinkveldboom verder gesproken over suïcidepreventie onder jonge mensen. Het debat zal zich focussen op het herkennen van suïcidale signalen door professionals als huisartsen, psychologen en studiebegeleiders en de mogelijke invloed van de huidige prestatiemaatschappij op zelfdoding onder jongere mensen.
Het debat heeft een open karakter waarin vragen en reacties uit het publiek alle ruimte krijgen.

Jurgen Cornelis is werkzaam als psychiater, systeemtherapeut en opleider psychiatrie bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en Arkin Amsterdam. In de praktijk en als opleider krijgt hij regelmatig te maken met suïcidepreventie.
Jan Meerdinkveldboom is kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut. Hij schreef samen met Ad Kerkhof en Ineke Rood het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren.
Iris Pronk, zorgjournalist bij dagblad Trouw met suïcidepreventie als een van haar aandachtsgebieden, is deze middag gesprekleider.

Locatie debat
dinsdag 27 september 2016, 15.30 - 17.30 uur

Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1 3511 ZN in Utrecht

Terug naar het nieuwsoverzicht