Humanitas blijft zowel op afstand als fysiek ondersteuning bieden

Update: Wanneer de vrijwilliger en de deelnemer het beiden beter en prettiger vinden, spreken zij weer fysiek af. Daarbij gelden uiteraard de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand en geen afspraken bij verkoudheidsklachten. Waar persoonlijk afspreken nog niet mogelijk is of wanneer de vrijwilliger of deelnemer dit niet prettig vinden, zijn er verschillende oplossingen om toch met elkaar in contact te blijven. Nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers en deelnemers zijn van harte welkom: we bepalen in overleg of de ondersteuning met digitaal/telefonisch of persoonlijk contact het beste past. 

Regels bij fysieke afspraken tussen deelnemer en vrijwilliger
● Basisregel: alleen fysieke afspraken als de vrijwilliger en deelnemer zich daar beiden goed bij
voelen. Als de deelnemer wel baat heeft bij een persoonlijke afspraak, maar de vrijwilliger niet
kan/wil, dan kijkt de vrijwillig coördinator of een andere vrijwilliger tijdelijk kan inspringen.
● Deelnemer en vrijwilliger maken beiden geen gebruik van het openbaar vervoer voor de
afspraak.
● Deelnemer en vrijwilliger houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
● Deelnemer en vrijwilliger nemen de hygiënemaatregelen in acht (handen wassen en niezen
en hoesten in de elleboog).
● Deelnemer en vrijwilliger zijn allebei gezond. Dit betekent: geen koorts, geen verkoudheid
en/of griepverschijnselen. Informeer hiernaar voorafgaand aan de afspraak.
● Deelnemer en vrijwilligers spreken zo veel mogelijk in de buitenlucht af. 


Terug naar het nieuwsoverzicht