Onderzoeksrapport: een maatje voor iedereen?

Het sociale domein in Nederland is in rap tempo aan het veranderen. De onderlinge verhouding tussen professionals, vrijwilligers en hulpvragers is voortdurend in beweging. Waar al deze veranderingen uiteindelijk in zullen uitmonden, is nog lang niet duidelijk. Wel is helder dat de rol van actieve burgers en vrijwilligers voorgoed zal veranderen. De roep om het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers zal sterker worden, het belang van de inzet van vrijwilligers daarbij tekent zich steeds scherper af. Weinig sociale interventies zijn zo duidelijk een voorbeeld van de nieuwe werkwijze als die van het maatjesproject. Kwetsbare burgers een maatje geven zodat zij (weer) leren zichzelf staande te houden, een maatje zijn voor je medemens en een maatje vinden voor een hulpvrager in nood, het zijn allemaal uitdrukkingen van dit nieuwe streven.

Het is daarom goed dat juist deze populaire interventie langs de lat is gelegd en voorzien is van een gedegen, wetenschappelijk gefundeerde grondslag. Nog beter is het dat deze theoretische fundering is vertaald in een praktische leidraad voor professionals om hun eigen interventies te verbeteren.

Deze publicatie, van Zuyd Hogeschool, is in eerste instantie bedoeld voor sociale professionals die nu werken met de methode maatjesproject of dit in de toekomst willen gaan doen. De ontwikkelde leidraad is voor hen een praktisch en doelmatig hulpmiddel om het maatjesproject optimaal vorm te geven en door te ontwikkelen.

Klik hier om het onderzoeksrapport van Zuyd Hogeschool in samenwerking met Movisie te lezen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht