Humanitas tekent convenant 'inburgering door samenwerking'

De taalscholen in Utrecht gaan samenwerken met vrijwilligersorganisaties om inburgeraars extra begeleiding te bieden bij het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligersorganisaties bieden bijvoorbeeld taalcafés, taalmaatjes of een taalassistent aan in de klas. Zij doen dat aanvullend op de lessen van de taalscholen. Het doel is dat inburgeraars zo sneller de taal leren en sneller hun inburgeringstraject kunnen afronden.

De gemeente Utrecht heeft samen met de taalscholen en vrijwilligersorganisaties een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd. Hiermee wordt ook het al bestaande aanbod van vrijwilligersorganisaties meer gestructureerd ingezet en gefinancierd. Ook wij hebben dit mooie convenant ondertekend! 

De organisatie ‘Taal Doet Meer’ coördineert de samenwerking met de taalcafés. “Fijn dat we hier samen de schouders onder zetten. Veel inburgeraars kennen te weinig mensen om te kunnen oefenen”, aldus Lineke Maat, directrice van Taal Doet Meer.

Stimuleren
Wethouder Maarten van Ooijen vindt het een goede ontwikkeling: “Onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van taallessen en oefenen met behulp van vrijwilligers de beste resultaten in een kortere tijd oplevert. Dat willen we stimuleren, zodat inburgeraars zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken.” Bekijk hier de vlog die de wethouder maakte over het convenant.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht