Viering Nationale Vrijwilligersdag

Op Nationale Vrijwilligersdag op 7 december heeft Humanitas haar vrijwilligers voor hun inzet bedankt met een feestelijk online-programma vanuit het Amsterdamse Theater Felix Meritis. Schrijver Abdelkader Benali bracht een ode aan de vrijwilliger. Denker des Vaderlands Daan Roovers liet het publiek nadenken over de vraag wat een ander helpen nou eigenlijk is. Ook de Meerjarenagenda Humanitas 2021-2025 werd gepresenteerd.

’s Middags praatten directeur Angelique van Dam en bestuursvoorzitter René Peeters de vereniging bij over de koers die Humanitas de komende jaren gaat varen. Deze is te vinden in de Meerjarenagenda Humanitas 2021-2025, online te raadplegen voor iedereen die wil weten hoe Humanitas een strategie gaat volgen waarin de vrijwilliger centraal staat, de vereniging aan zet is en de beroepsorganisatie faciliteert.


Ode aan vrijwilligers
Daarna ging schrijver Abdelkader Benali in een korte toespraak in op het belang van vrijwilligers voor onze samenleving.

“U bent er wanneer de woorden stilvallen. U bent er wanneer niemand spreken wil. U bent er wanneer woorden tekortschieten. U bent er. (…) U bent erbij wanneer mijn inburgerende zwager Nederlands wil spreken. Hij mist haar. Zijn vrijwilliger. Samen lopen ze een rondje door de wijk. Niet alleen leert hij nieuwe woorden, hij leert ook de stad kennen, hij leert zijn horizon verbreden. Hij komt thuis in de stad. (…) U helpt mensen die zich eenzaam voelen. U helpt mensen die binnen vier muren gevangen zitten. U helpt mensen die met zichzelf in de knoop liggen. Soms in de vorm van een schouder waarop iemand kan rusten, dan de vorm van een bemoedigende knik, dan weer in de vorm van een luisterend oor, dan weer in de vorm van een geruststellende mond, ja, alles doet mee in het contact met de ander. Door er te zijn worden problemen niet opgelost, door er te zijn wordt de eenzaamheid dragelijk gemaakt, stellen we mensen in staat om te ontdekken dat ze nog altijd ondanks alles mensen zijn, mensen die aandacht verdienen, die kansen en herkansingen verdienen, die ook een horizon hebben, een geschiedenis en een toekomst.”Filosofische kijk
Denker des Vaderlands en filosofe Daan Roovers bood in haar voordracht de vrijwilligers een nieuwe blik op hun werk. Aan de hand van de filosofen Albert Camus, Roman Krznaric en René Gude gaf zij stellingen mee om over na te denken.

Zo benadrukte ze het belang om niet vanuit jezelf te denken maar te proberen dat vanuit de ander te doen. Ook stipte ze aan dat het goed is om de verwachtingen te temperen. “Het leven wordt niet meteen een 10 dankzij de hulp van een vrijwilliger. Maar deze hulp biedt wel enige verlichting.” En de motivatie om vrijwilliger te worden, hoeft volgens de filosofe niet voor te komen uit heiligheid of liefdadigheid maar gewoon uit de wens om iets voor een ander te doen.De avond werd afgesloten door een gezellige pubquiz, gehost door Charlotte Benneker en Nieke Lugtigheid van Humanitas Utrecht. Collega Victoria Rekatsinas, begeleid door gitarist Robin van Rijswijk, zorgde met haar prachtige stem voor kippenvel.

Terug naar het nieuwsoverzicht