Vrijwilligers geven Humanitas dikke voldoende

Vrijwilligers geven hun werk bij Vereniging Humanitas een dikke voldoende. Ze belonen hun vrijwilligerswerk met een 7,6 zo blijkt uit het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2018 dat kennisinstituut Movisie in opdracht van Humanitas heeft uitgevoerd.

Ook bij eerdere onderzoeken, in 2011 en 2014, waardeerden de vrijwilligers hun werk met een ruime voldoende. Dat het cijfer stabiel is gebleven, is opvallend omdat door recente maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer van vrijwilligers wordt gevraagd.

Door de transities in de zorg en de groeiende complexiteit van de hulpvraag komt er steeds meer op vrijwilligers af. Recent onderzoek van de Universiteit van Humanistiek laat ook zien dat de druk op vrijwilligers door de maatschappelijke ontwikkelingen toeneemt.

"We zijn blij dat het onderzoek uitwijst dat onze vrijwilligers tevreden zijn met hun werkzaamheden en met de ondersteuning die we bieden", zegt René Peeters, voorzitter van het Humanitas-hoofdbestuur. "We proberen hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vrijwilligerswerk met behulp van scholing en begeleiding."

Persoonlijke interesses

Van de ondervraagde vrijwilligers geeft slechts 8% aan niet tevreden te zijn met de ondersteuning en begeleiding. Ruim 90% zegt het vrijwilligerswerk met plezier te doen. De voldoening die het werk ze geeft, belonen ze met het rapportcijfer 7,9. Vrijwilligers stellen ook hun werk voldoende uitdagend te vinden (80%) en dat hun vrijwilligerswerk goed aansluit bij hun persoonlijke interesses (90%). En 35% van de vrijwilligers doet vier jaar of langer vrijwilligerswerk bij Humanitas. 

De belangrijkste reden om vrijwilligerswerk bij Humanitas te doen, is het helpen van andere mensen (69%). Ook veel genoemd worden de wens om iets voor de maatschappij te doen (55%) en het leuke en interessante karakter van het werk (54%).

Het onderzoek laat ook zien dat de Humanitas-vrijwilligers gemiddeld vrij oud zijn: 77% valt in de leeftijdscategorie van 50 tot 75 jaar. Het betekent dat de vereniging zich zal moeten inspannen om voldoende instroom te garanderen, ook van jongere vrijwilligers.

Terug naar het nieuwsoverzicht