Gezocht Bestuurslid Humanitas Utrecht

Gezocht; bestuurslid Humanitas Utrecht (vrijwillig)

Heb je tijd, ben je enthousiast en op zoek naar leuk en inspirerend vrijwilligerswerk? Dan ben je bij ons op de juiste plaats.

Humanitas, afdeling Utrecht en omgeving, zoekt nieuwe bestuursleden om mede leiding te geven aan de prachtige projecten die wij uitvoeren zoals:

  • het geven van praktische hulp aan mensen die problemen hebben met het op orde krijgen en houden van hun thuisadministratie
  • het bieden van een steuntje in de rug aan mensen die een dierbare verloren zijn door overlijden of zelfdoding
  • het helpen van mensen bij het beter leren spreken en begrijpen van de Nederlandse taal
  • het bieden van een luisterend oor aan mensen die zich eenzaam voelen of in een sociaal isolement terecht dreigen te komen.

Al onze ruim 400 vrijwilligers, die dit mooie werk uitvoeren, worden zorgvuldig geselecteerd, gaan goed voorbereid op pad en krijgen regelmatig training en intervisie. Voor een goed verloop van al deze activiteiten is een soepele en deskundige aansturing nodig door een enthousiast bestuur dat zo divers mogelijk is samengesteld. Daarom zoeken wij mensen met verschillende achtergronden qua opleiding, leeftijd, interesses en etniciteit.

Als bestuurslid werk je vooral samen met de andere bestuursleden, met de afdelingscoördinator en met de themacoördinatoren. Je krijgt een eigen portefeuille al naar gelang je interesse en ervaring. Jouw portefeuille bestaat altijd uit twee onderdelen:

  • een thema waarvoor je als portefeuillehouder samen met de themacoördinator jaarplannen maakt en evalueert, het budget beheert en contacten legt en onderhoudt met relevante partijen in Utrecht en omgeving
  • een (of meer) algemene bestuurstaken zoals fondsenwerving, PR en communicatie, scholingsbeleid of vrijwilligerszaken.

Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatie naar utrecht@humanitas.nl

Meer weten? Bel met Hans Advocaat, bestuursvoorzitter, via 06-46832514

 

Terug naar overzicht