Wat we doen

Voorlezen / Taalstimulering

Een vrijwilliger van Humanitas Voorlezen / Taalstimulering komt kinderen in de basisschoolleeftijd voorlezen en helpen met taalontwikkeling.

Kindervakantieweken

Je gunt jouw kind graag een vakantie, maar soms zit het er gewoon niet in.  Met de Humanitas Kindervakantieweken kan je kind toch op vakantie.

Sinterklaasactie

Vrijwilligers van Humanitas zorgen ervoor dat met Sinterklaas kinderen uit gezinnen die financieel in een moeilijke positie verkeren niet vergeten worden.