Jaarverslag 2018

Bij het terug lezen van het verslag 2017 kom ik tot de conclusie dat veel zaken die in 2017 speelden, ook in het jaar 2018 bestuurlijke aandacht hebben gevraagd. Op zichzelf is dat natuurlijk niet onderlijk , immers de onderwerpen waarmee het bestuur zich bezig houdt zijn dezelfde.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, evenals de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen, en heeft tot hoofdtaak “facilitair “ te zijn ten opzichte van de werkgroepen die in de afdeling Humanitas

Veendam/Pekela werkzaam zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren de bevoegdheden zo veel

mogelijk bij de werkgroepen neergelegd met de gedachte dat bij de werkgroepen het feitelijk

vrijwilligerswerk moet gebeuren. Dit betekent dat voor de coördinatoren van de werkgroepen een

belangrijke taak is weggelegd. We zijn trots dat de afdeling beschikt over bekwame en zich

verantwoordelijk voelende coördinatoren. Informatie over de verschillende werkgroepen verwijs ik u gaarne naar de afzonderlijke verslagen.

Op financieel gebied gaat het goed met de afdeling. We ontvangen van de twee gemeenten Veendam en Pekela subsidies die toereikend zijn om hiervan de lopende kosten zoals huisvesting,

vergoeding reiskosten en organisatiekosten te kunnen betalen. Voor de jaarlijkse activiteit

kindervakantieweken hebben wij tot op heden incidenteel geld ontvangen.

Lees hier meer over in het jaarverslag van 2018

Terug naar het nieuwsoverzicht